Kursuskatalog

Vejen som arbejdsplads - Certifikat
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 23-05-2024
Varighed: 2 dage
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 10 dage
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 28-05-2024
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 17-06-2024
Varighed: 2 dage
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 20-06-2024
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Regionale positivlister
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 5 dage
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 1 dag
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Regionale positivlister
Næste startdato: 19-09-2024
Varighed: 1 dag
Anvendelse af motorsav 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 5 dage
Basiskursus for anlægsgartnere
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 21-10-2024
Varighed: 20 dage
Beskæring 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 25-11-2024
Varighed: 5 dage
Beskæring 2
Regionale positivlister
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 5 dage
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 10 dage
Vedligeholdelse af "grønne" maskiner
Regional Positivliste Sydjylland
Næste startdato: 02-12-2024
Varighed: 5 dage
Design af grønne anlæg
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 09-12-2024
Varighed: 10 dage
Træbiologi, træpleje og byøkologi
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Næste startdato: 16-12-2024
Varighed: 5 dage
Grundlæggende anlægsteknik
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 06-01-2025
Varighed: 15 dage
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje
Regionale positivlister
Næste startdato: 06-01-2025
Varighed: 15 dage
Planteliv, økologi og miljølære
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 06-01-2025
Varighed: 15 dage
Anlæg i betonsten, buede linier
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-01-2025
Varighed: 15 dage
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø
Regional Positivliste Vestjylland
Næste startdato: 03-02-2025
Varighed: 3 dage
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 17-02-2025
Varighed: 15 dage
Anlæg i beton-, natursten og træ
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 24-02-2025
Varighed: 15 dage
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 24-03-2025
Varighed: 5 dage
Plænegræs, vækstforhold og gødning
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 31-03-2025
Varighed: 5 dage
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 07-04-2025
Varighed: 5 dage
Træer og buske om sommeren
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 05-05-2025
Varighed: 15 dage
Affaldshåndtering
Varighed: 1 dag
Anlæg i natursten, træ og vand
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 15 dage
Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Etablering af indkørsler i belægningssten og flise
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
Grandækning grundlæggende
Varighed: 2 dage
Grandækning udvidet
Varighed: 2 dage
Kirkegårdens planter
Varighed: 2 dage
Kommunikation og konflikthåndtering - kirkegårdsansatte
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 3 dage
Konflikthåndtering
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Kundeservice
Varighed: 3 dage
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 20 dage
Kørsel med vogntog, kategori D/E
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 10 dage
BAB modul 1 - Intro til offentlig servicetrafik
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 28-05-2024
Varighed: 1 dag
BAB modul 2 - Bef. af sygdoms- og alderssvæk. pas.
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 29-05-2024
Varighed: 2 dage
EU-Efteruddannelse stykgods inkl. glatbane
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 5 dage
Godstransport med lastbil
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 30 dage
Kørsel med vogntog, kategori C/E
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 20 dage
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 10 dage
Dyretransport HESTE - én dyreart
Næste startdato: 01-07-2024
Varighed: 2,5 dage
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 10-07-2024
Varighed: 3 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 5,4 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 4,7 dage
EU-Efteruddannelse rutebuschauffører inkl. glatbane
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Fyn
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 5 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 3,6 dage
EU-Efteruddannelse turistchauffører inkl. glatbane
National positivliste - 6 ugers
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 5 dage
Manuel lagerstyring
Varighed: 2 dage
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 3 dage
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Regionale positivlister
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 20 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-06-2024
Varighed: 3,3 dage
Køre- og hviletidsregler
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Regionale positivlister
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 20 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-06-2024
Varighed: 2,7 dage
Lastsikring og stuvning af gods
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-06-2024
Varighed: 2,3 dage
ADR Repetition - Grundkursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-06-2024
Varighed: 1,7 dage
EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Svejsning af plastplader
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 10 dage
Svejsning af rørsystemer i plast
Regionale positivlister
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 10 dage
Svejsning af tykvæggede plastmaterialer
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 21-05-2024
Varighed: 15 dage
Sp3a. Opti. af drift, plast sprøjtestøbning
Næste startdato: 22-05-2024
Varighed: 8 dage
Pers. sikkerhed v. isocyanater med øget risiko
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 24-05-2024
Varighed: 1 dag
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage - POLSK
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 7 dage
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 1
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 5 dage
Stuk-, muffe og elektrosvejsning
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 5 dage
Termoform 2, Drift af plast termoformanlæg
Garantikursus
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 5 dage
Varmluft- og ekstrudersvejsning
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Vestjylland
Næste startdato: 27-05-2024
Varighed: 5 dage
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
National positivliste - 6 ugers
Næste startdato: 29-05-2024
Varighed: 1 dag
Efteruddannelse for varebilschauffører
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 01-06-2024
Varighed: 2 dage
BAB modul 3A - Bef. af fysisk handicappede liftbil
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 2 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 7 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage - ENGELSK
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 7 dage
Ny på lageret - TRIN 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 20 dage
Personbefordring med bus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 03-06-2024
Varighed: 30 dage
BAB modul 3B - Bef. fysisk handicap. trappemaskine
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 06-06-2024
Varighed: 2 dage
Grundlæggende konflikthåndtering
Næste startdato: 06-06-2024
Varighed: 1 dag
Gaffeltruck certifikat B - ENGELSK - WEEKEND
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 07-06-2024
Varighed: 7 dage
Gaffeltruck certifikat B - POLSK - WEEKEND
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 07-06-2024
Varighed: 7 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B - WEEKEND
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 07-06-2024
Varighed: 7 dage
Intro til Lean
National positivliste - 6 ugers
Næste startdato: 07-06-2024
Varighed: 1 dag
Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 5 dage
Ekstrud3, indkøring af plast ekstruderingsanlæg
Garantikursus
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 5 dage
Sp3b system. indkøring nye plastsprøjtestøbeforme
Næste startdato: 10-06-2024
Varighed: 8 dage
Køre- og hviletidsregler og takograf
National positivliste - 6 ugers
Næste startdato: 11-06-2024
Varighed: 2 dage
Dyretransport - håndtering af samlesteder og kompetencebevis
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 17-06-2024
Varighed: 5 dage
Systematisk problemløsning for operatører
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 18-06-2024
Varighed: 2 dage
Lean support i produktionen
National positivliste - 6 ugers
Næste startdato: 20-06-2024
Varighed: 2 dage
Arbejde med epoxy og isocyanater - ENGELSK
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 2 dage
Ny på lageret - TRIN 2
Regional Positivliste Østjylland
Næste startdato: 24-06-2024
Varighed: 15 dage
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 25-06-2024
Varighed: 1 dag
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 26-06-2024
Varighed: 2 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage - TYSK
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 27-06-2024
Varighed: 7 dage
Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Vestjylland
Næste startdato: 01-07-2024
Varighed: 5 dage
Ekstrud2, drift af plast ekstruderingsanlæg
Garantikursus
Regional Positivliste Sydjylland
Næste startdato: 12-08-2024
Varighed: 8 dage
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Næste startdato: 26-08-2024
Varighed: 4 dage
Erhvervsrengøring flex
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 15 dage
Kommunikation i teams
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 2 dage
Sikkerhed ved epoxy/isocyana. og polyesterstøbning
Garantikursus
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 3 dage
Sund kollega i industriel produktion
Næste startdato: 02-09-2024
Varighed: 2 dage
Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 2 dage
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Næste startdato: 09-09-2024
Varighed: 5 dage
Anvendelse af termoplastmaterialer
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 12-09-2024
Varighed: 5 dage
Rengøring og skadeservice: Fugtteknik
Regional Positivliste Sydjylland
Næste startdato: 16-09-2024
Varighed: 5 dage
Samarbejde i teams
Næste startdato: 17-09-2024
Varighed: 2 dage
Lean-kørekort
National positivliste - 6 ugers
Næste startdato: 23-09-2024
Varighed: 10 dage
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Næste startdato: 25-09-2024
Varighed: 2 dage
Almen fødevarehygiejne
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 01-10-2024
Varighed: 3 dage
Bæredygtig produktion
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 07-10-2024
Varighed: 2 dage
Ekstrud1, betjening af plast ekstruderingsanlæg
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 14-10-2024
Varighed: 5 dage
Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 16-10-2024
Varighed: 3 dage
Grundlæggende skadeservicearbejde modul 2
Regional Positivliste Sydjylland
Næste startdato: 04-11-2024
Varighed: 5 dage
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Næste startdato: 18-11-2024
Varighed: 3 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2,9 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2,3 dage
ADR Specialiseringskursus - Klasse 1
Regionale positivlister
Varighed: 1,3 dage
ADR Specialiseringskursus - Klasse 7
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1,3 dage
ADR Specialiseringskursus - Tank
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 1,9 dage
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Ajourføring for dyretransportchauffører
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Ajourføring for entreprenørchauffører
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Ajourføring for kranførere
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Ajourføring for kølevognschauffører
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Ajourføring for rutebuschauffører
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Ajourføring for turistbuschauffører
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 2 dage
Ajourføring i kørsel med el-busser
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 1 dag
Ajourføring i kørsel med el-lastbiler
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Almen fødevarehygiejne for F/I
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Anhugning og komplekse løfteopgaver 1
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
Anhugning og komplekse løfteopgaver 2
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 10 dage
Anhugning på byggepladsen
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Anlægsgartnerprojekt
Varighed: 20 dage
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 2 dage
Anvendelse af epoxykompositter
Varighed: 2 dage
Anvendelse af produktionsdata
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Anvendt svejseteknisk beregning og måling
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Anvendt tegningsforståelse
Varighed: 5 dage
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 2 dage
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 2 dage
Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 4 dage
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Befordring af fysisk handicappede med trappemaskin
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Beregning af isoleringstykkelser
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 2 dage
Beregning af strakstilbud
Varighed: 3 dage
Betjening af minidumpere og motorbører
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Betjening af minigravere og minilæssere
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Betjening og basis programmering af svejserobot
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Billettering og kundeservice
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 3 dage
Billettering og kvalitetskrav
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Branchespecifik rengøring
Varighed: 2 dage
Brug af evakueringsstol
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Brug af lean i teams
Varighed: 1 dag
Brug af pc på arbejdspladsen
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Brug af takograf og takografkort
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Byggepladslogistik
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Bæredygtig produktion
Varighed: 2 dage
Daglig erhvervsrengøring
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Daglig erhvervsrengøring for F/I
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Dansk som andetsprog for F/I, basis
National positivliste - 6 ugers
Digitale kompetencer til online undervisning
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 1 dag
Digitalisering i produktionen 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Digitalisering i produktionen 1
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Digitalisering i produktionen 2
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Dyretransport - håndtering på samlesteder
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Dyretransport - kompetencebevis
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Efteruddannelse for erfarne truckførere
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Ekstensivt plejede arealer
Varighed: 5 dage
Ekstensivt plejede arealer
Varighed: 5 dage
Ekstrudersvejsning af plastmaterialer
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 3 dage
E-mail til jobbrug
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Emballage, anvendelse og bortskaffelse ved lagerar
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Energirigtig kørsel
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 3 dage
Enhedslaster
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Epoxy
Varighed: 8 dage
Ergonomi ved rengøringsarbejdet
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Ergonomi ved vinduespudsning
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 1 dag
Etab. af intensive taghaver
Varighed: 5 dage
Etablering af biodiverse anlæg
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Etablering af regnbede
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 5 dage
Etablering af teams
Varighed: 2 dage
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Faglig læsning
Varighed: 2 dage
Faglig læsning
Varighed: 2 dage
Faglig skrivning
Varighed: 3 dage
Faglig skrivning
Varighed: 3 dage
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 10 dage
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Fejlretning på sprøjtestøbte emner
Garantikursus
Varighed: 5 dage
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Forebyggelse af fejl i produktionen
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 2 dage
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Fødevarehygiejne og egenkontrol
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 4 dage
Følgeskadestop og akutindsats
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 3 dage
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 5 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B - deltid
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 7 dage
Gassvejsning af stumpsømme - rør
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Gassvejsning proces 311
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Gassvejsning, kantsømme plade/rør, alle positioner
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Genanvendelse af plast i praksis
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
Regionale positivlister
Varighed: 50 dage
Graffiti-fjernelse
Varighed: 1 dag
Grundlæggende bearbejdning før og efter svejsning
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 5 dage
Grundlæggende faglig matematik
Varighed: 3 dage
Grundlæggende faglig matematik
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Grundlæggende faglig regning
Varighed: 2 dage
Grundlæggende faglig regning
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Grundlæggende flakkøretøjer
Varighed: 2 dage
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil
Regionale positivlister
Varighed: 40 dage
Grundlæggende kørsel med el-busser
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 3 dage
Grundlæggende kørsel med el-lastbiler
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Grundlæggende procesforståelse på lagerområdet
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Grundlæggende rengøringshygiejne
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Grundlæggende Rengøringshygiejne, del 2
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Grundlæggende teknologiforståelse på lagerområdet
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Græs, pleje - ajourføring
Varighed: 3 dage
Græspleje og analyser
Varighed: 5 dage
Grøn omstilling inden for den grønne branche
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Hospitalshygiejne
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Hygiejne på skoler og institutioner
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Hærdeplast komposit produktionsteknikker trin 1
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Hærdeplast komposit produktionsteknikker trin 2
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Håndtering af uheld og ulykker
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Indendørsbeplantning
Varighed: 11 dage
Indskrivning og formatering af mindre tekster
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
International godstransport
Varighed: 5 dage
Introduktion til Additiv fremstilling - 3D print
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Introduktion til bæredygtig omstilling
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Introduktion til førstehjælp på jobbet
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 0,4 dage
Introduktion til offentlig servicetrafik
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Introduktion til rengøring i private hjem
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Introduktion til TIG-, MAG- og Lysbuesvejsning
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 5 dage
Kanban-styring for operatører
Varighed: 2 dage
Kirkegårde, natur på kirkegården
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Kommunikation og konflikthåndtering
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 3 dage
Kommunikation og konflikthåndtering - service
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 3 dage
Kommunikation og kulturforståelse
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 2 dage
Kommunikation om kvalitet i virksomheder
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 1 dag
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Konflikthåndtering for personbefordringschauffører
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 2 dage
Kontakt med psykisk syge
Varighed: 5 dage
Kontorsupport
Varighed: 5 dage
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 7 dage
Kranbasis, suppleret m. samløft med kraner - POLSK
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner - ENGELSK
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner - IAI
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner - TYSK
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Kundebetjening - lager
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Kundeservice ved vinduespudsning
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 1 dag
Kunstgræs
Varighed: 5 dage
Kvalitet og produktivitet robotsvejsning
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Kvalitetsmodeller i industrien
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 1 dag
Kvalitetssikring
Varighed: 8 dage
Kvalitetsstyring i virksomheder
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Køleisolering - Foamglas
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Køleisolering/cellegummiplader
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 5 dage
Køleisolering/cellegummislanger
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 4 dage
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Kørsel med modulvogntog
Varighed: 2 dage
Kørsel med specielle busser
Varighed: 2 dage
Kørsel med sættevogn
Varighed: 5 dage
Kørsel med sættevogn
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 5 dage
Kørsel med turistliftbus
Varighed: 2 dage
Lagerindretning og lagerarbejde
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Lagerindretning og lagerarbejde
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Lagerstyring med it
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Lagerstyring med it - udvidede funktioner
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Lagerøkonomi
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Landbrugsmaskiner, Hydraulik
Varighed: 5 dage
Laserskæring for operatører
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 5 dage
Lasersvejsning, metalindustri
Varighed: 5 dage
Logistik og samarbejde
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Lys b svejs-stumps plade alle pos
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Lys b svejs-stumps rør alle pos
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Lys b. svejs-kants plade/plade
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Lys b. svejs-kants plade/rør
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Lysbuesvejsning
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Lysbuesvejsning af Y-joints
Varighed: 10 dage
MAG-svejs 135 kants plade/rør i tyndere mat.
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 5 dage
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-kants plade/plade pr 136
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejsning af rustfri stål proces 135 eller 136
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
MAG-svejsning af tyndplade proces 135
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
MAG-svejsning proces 135
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Manuel flammeskæring
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Manuel lagerstyring
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 3 dage
Maskiner
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Maskinsikkerhed i produktionen 1
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Maskinsikkerhed i produktionen 2
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Materialeforståelse, aluminium
Varighed: 3 dage
Materialekendskab
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Materialekendskab & reng. kemi v/vinduespudsning
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 1 dag
Materialekendskab og rengøringskemi
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Materialelære, rustfri stål
Varighed: 3 dage
Materialelære, stål
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Middelkemi og materialekendskab
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
MIG lodning af tyndplade
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 3 dage
MIG-Svejsning, aluminium svær pl/pl, kantsømme, PF
Regional Positivliste Sydjylland
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium svær plade stumpsømme, PF
Regional Positivliste Sydjylland
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium tynd plade stumpsømme, PF
Regional Positivliste Sydjylland
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
Regionale positivlister
Løbende optag
Mikrofiberrengøring
Varighed: 1 dag
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 5 dage
Mobile kraner >30 tonsmeter
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Mobile kraner >8-30 tonsmeter
Varighed: 5 dage
Montagesvejsning
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 15 dage
Måling og vurdering af rengøringshygiejne
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 4 dage
Nivellering og afsætning af grønne og grå anlæg
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 5 dage
Ny i rollen som sjakbajs
Varighed: 2 dage
Ny teknologi i produktionen
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Olie og polishbehandlede gulve
Varighed: 4 dage
Oliebehandlede gulve
Varighed: 2 dage
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Opstillinger og layout i tekst
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Optimal lastning og losning på lagre og terminaler
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Periodisk rengøring
Varighed: 3 dage
Personbefordring for lastbilchauffører
Regionale positivlister
Varighed: 15 dage
Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 50 dage
Personbefordring med lille bus
Varighed: 30 dage
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 5 dage
Pladeisolering i Offshore- og olieindustri
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
Pladeudfoldning - trin 1
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 10 dage
Pladeudfoldning - trin 2
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 10 dage
Pladeudfoldning trin 3
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 10 dage
Planlægning og gennemførsel af svejseopgaver
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Plantehåndtering
Varighed: 3 dage
Plantekundskab og plantepleje
Varighed: 10 dage
Planter i plantekummer
Varighed: 2 dage
Pleje af dynamisk Bynatur
Varighed: 3 dage
Plejeteknik - ajourføring
Varighed: 1 dag
Polishbehandlede gulve
Varighed: 2 dage
Polyester
Varighed: 8 dage
Polyurethanstøbning (PUR 1)
Varighed: 5 dage
Praktisk erhvervsrengøring
Varighed: 10 dage
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 1 dag
Programmering og optimering af svejserobot
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Pulversvejsning af plade
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
Pulversvejsning, Proces 121 i plade og rør
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 8 dage
Recert. af stuk-, muffe- og elektrosvejsning
Regionale positivlister
Løbende optag
Recert. af svejsning af tykvæggede plastmaterialer
Regional Positivliste Sydjylland
Løbende optag
Recertificering af svejsning af plastplader
Regional Positivliste Sydjylland
Løbende optag
Recertificering af svejsning af rørsystemer i plas
Regional Positivliste Sydjylland
Løbende optag
Redskaber og metoder
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Ren- og vedligeholdelse af busser
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Rengøring af boligtekstiler
Varighed: 2 dage
Rengøring af transportmidler
Varighed: 3 dage
Rengøring og samfundet
Varighed: 4 dage
Rengøring og skadeservice: Løsøre
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 3 dage
Rengøringshygiejne
Varighed: 10 dage
Rengøringskemi
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Rengøringskvalitet
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Rengøringsmaskiner
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Rengøringsudstyr
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Rengøringsudstyr og -metoder
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 4 dage
Reparationssvejsning
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 10 dage
Ressourceanvendelse i grønne værdikæder
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Robotsvejsning med processerne MIG/MAG
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Robotsvejsning med processerne TIG/Plasma
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Rutebilkørsel udbud
Varighed: 5 dage
Rutebuschauffør
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 4 dage
Rutebuschaufførens arbejdsopgaver
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 3 dage
Samarbejde i grupper i virksomheden
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Selvevaluering i praksis
Varighed: 2 dage
Service i rengøringsarbejdet
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Sidemandsoplæring
Varighed: 2 dage
Sikker adfærd - nul arbejdsulykker
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 1 dag
Sikker adfærd i produktionen
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 1 dag
Sikkerhed ved anvendelse af lager- og pallereoler
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 1 dag
Sikkerhed ved polyesterstøbning
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 1 dag
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 1 dag
Sjakbajsen som leder
Varighed: 2 dage
Skadestedet og skadedokumentation
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Skimmel
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Skæreprocesser og fugeformer
Varighed: 3 dage
Sp1. Betjening af plast sprøjtestøbemaskiner
Garantikursus
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
Sp2. Mont. og indst. af plast sprøjtestøbeforme
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 8 dage
Specielle rengøringsopgaver
Varighed: 7 dage
Statistik for operatører
Varighed: 1 dag
Stregkoder og håndterminaler
Regionale positivlister
Varighed: 2 dage
Sundhed for operatører i industrien
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 1 dag
Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
Svejseteknisk introduktion (F/I)
National positivliste - 6 ugers
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 8 dage
Svejsning af polymermembraner
Varighed: 5 dage
Svejsning med fleksibel svejserobot
Regionale positivlister
Varighed: 3 dage
Systemstilladser - opstilling mv.
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 15 dage
Søg og anvend informationer fra internettet
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Tavlemøder
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Teamkoordinator rollen
Varighed: 2 dage
Teknisk isolering - PVC folie trin 1
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 4 dage
Teknisk Isolering - Termiske anlæg
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 5 dage
Teknisk isolering af flader og tanke
Regional Positivliste Vestjylland
Varighed: 1 dag
Teleskoplæsser - Certifikat
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
TIG og lysbuesvejsning af u- og lavtlegeret rør
Regional Positivliste Sydjylland
Løbende optag
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-kants uleg plade/rør
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning proces 141
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning, aluminium svær plade, stumpsømme
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning, Rustfri, svært rør PA-PC
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps svær rustfri plade
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps uleg plade
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Løbende optag
Trafikselskabet, kundeservice og billettering
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 2 dage
Trafikselskabets organisering og kundebetjening
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Transport af temperaturfølsomt gods
Regional Positivliste Fyn
Varighed: 5 dage
Transportpapirer inden for vejtransport
National positivliste - 6 ugers
Varighed: 1 dag
Trappevask
Varighed: 1 dag
Trækundskab i bymiljøer
Varighed: 5 dage
Træpleje og livsbetingelser
Varighed: 5 dage
Træpleje og sundhedsforhold
Varighed: 5 dage
Træpleje og vækstudvikling
Varighed: 5 dage
Udarbejdelse af WPS
Varighed: 3 dage
Udstyr og metoder ved vinduespudsning
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 2 dage
Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter
National positivliste - 6 ugers
Regionale positivlister
Varighed: 10 dage
Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 5 dage
Udvikling og optimering af robotsvejsefiksturer
Regionale positivlister
Varighed: 5 dage
Vandhuls - og vandløbsøkologi
Varighed: 5 dage
Vandskader
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 3 dage
Vejgodstransport for buschauffører
Regional Positivliste Sydjylland
Varighed: 15 dage
Værdibaserede arbejdspladser
Regional Positivliste Østjylland
Varighed: 2 dage