slide-haandtering-af-uheld-og-ulykker_(1)

Håndtering af uheld og ulykker

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.

Kurset du håber aldrig at få brug for

Når der sker uheld og ulykker på arbejdspladsen, er håndteringen afgørende for det videre forløb.
På dette kursus får du en grundlæggende viden om forskellige typer af ulykker, der kan være tilknyttet dit daglige arbejde i virksomheden.

Livreddende førstehjælp og brandbekæmpelse

Førstehjælp og brandbekæmpelse er bærende elementer på kurset. Ved hjælp af både teori og praktiske øvelser, lærer du livreddende førstehjælp og brandbekæmpelse.
Du lærer at stoppe, begrænse og håndtere ulykker, så du kan bidrage aktivt i tilfælde af ulykker på din arbejdsplads.

Alarmering og beredskab

Hvor hænger hjertestarteren, og hvem guider ambulancer eller brandbiler, hvis uheldet er ude?
Det er ikke nødvendigvis noget, du tænker over i hverdagen, men ikke desto mindre er det meget vigtigt at have styr på, hvis der sker en ulykke.
Sammen med vores underviser stilles der skarpt på korrekt procedurer for alarmering og beredskabsplaner både interne og eksternt, så du ikke behøver være i tvivl om, hvordan du forholder dig og bør håndtere eventuelle uheld og ulykker.  

Kurset varer 3 dage

Den sidste kursusdag bindes teorien sammen med praksis i forskellige virkelighedstro cases.
49265-haandtering-af-uheld-og-ulykker
Det gør noget godt for fællesskabet
Michael Hartmeier, kursist
Jeg har før været på lignende kurser, så selvom indholdet ikke er nyt for mig, er undervisningen spændende, og det er rigtig godt at få det hele genopfrisket. Især fordi kurset afholdes her, hvor vi måske for brug for det.
Til daglig arbejder jeg meget alene, så for mig betyder det, at fællesskabet bliver bedre, når vi er mange kolleger på kursus sammen.
Sådan et kursus er altid relevant
Knud Skovbjerg, kursist
Vi får meget brugbar viden om sikkerheden konkret her på virksomheden, fordi vi får undervisernes friske øjne på tingene. Fx er ingen nu i tvivl om, hvor vores samlingspunkt er, hvor hjertestarteren hænger eller hvor vi kan finde en pulverslukker. Det giver tryghed i hverdagen.
Tiden går godt og hurtigt. Undervisningen er spændende og der er mange praktiske øvelser. Det er godt, for vi er ikke vant til at sidde stille så længe ad gangen.
Info om fag
49265 - Håndtering af uheld og ulykker

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder:
Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv.
Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Fagnummer: 49265 Håndtering af uheld og ulykker Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.869,85