artikel-slide-info-til-kursister

Betingelser

 
Når du tilmelder dig et AMU-kursus på vores hjemmeside, vil du blive sendt videre til voksenuddannelse.dk

Fremgangsmåde
 • Virksomhedens udvalgte administrator logger sig på voksenuddannelse.dk ved hjælp af den digitale signatur (medarbejder-/ erhvervssignatur), som virksomheden har tildelt administratoren.
 • Virksomhedens administrator foretager søgning af hold, reservation af plads, tilmelding af medarbejder og evt. redigering eller opdatering af tidligere tilmeldinger.

Kom godt i gang
AMU SYD står naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning i brugen af voksenuddannelse.dk, så hvis jeres virksomhed har brug for hjælp, kontakt os da på tlf. 76 37 37 37 eller send os en mail på info@amusyd.dk.
Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Har du tilmeldt dig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du på forhånd modtaget Skema AR237, som det forudsættes, at du har udfyldt og sendt til din A-kasse.
BEMÆRK: Du kan kun deltage på kurset, når din A-kasse har attesteret AR237 OG dit JOBCENTER har godkendt din kursusdeltagelse.

Har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelsen
Skal du inden du kan blive optaget på kursus, have kontakt med dit Jobcenter, som skal give dig lov til at deltage på kurset.
Jobcentret skal betale for din kursusdeltagelse og skal derfor bestille kursuspladsen til dig hos AMU SYD.
Når jobcentret har bestilt din kursusplads, vil du 2-4 uger før kursusstart modtage indkaldelsespapirer.
For at tilmelde dig AMU-kurser skal du have bopæl i Danmark eller have beskæftigelse i Danmark.
Har du ikke bopæl i Danmark, skal du erklære, at du har faktisk og reel beskæftigelse. Der er mere info samt blanketter her:
Undervisningsministeriets hjemmeside →
Kursusgebyret varierer ifht. om du er i AMUs målgruppe eller højtuddannet.

AMUs målgruppe
Alle ansatte, som ikke er højtuddannede, skal betale kursusgebyr på AMU-kurser - dog undtaget Individuel KompetenceVurdering (IKV).
Det opkrævede kursusgebyr skal være indbetalt til AMU SYD inden for den angivne forfaldsdato eller hvor det ikke er muligt – senest inden kursusstart.

Hvis AMU SYD ikke har modtaget beløbet ved kursusstart, kan det medføre, at deltageren ikke kan starte på kurset.

Ved sygdom under kursusdeltagelsen refunderes kursusgebyret ikke.

Der betales samme kursusgebyr på alle AMU-kurser. Du kan se her eller under kurset på amusyd.dk, hvor meget kursusgebyret udgør for det pågældende kursus. Vi tager forbehold for ændringer og følger altid taksterne fra ministeriet.


KURSUSGEBYR TAKSTER 2024
Faglige kurser:208 DKK pr. dag
IT-kurser:208 DKK pr. dag
Kurser inden for medarbejderudvikling:208 DKK pr. dag
Gebyrerne opkræves ikke for dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.
Faktura på deltagerbetaling sendes til betalerens e-Boks.

Højtuddannede
Er du højtuddannet, skal du betale hele kursuspladsens pris - også selvom du ikke har brug din højre uddannelse de seneste 5 år. Kontakt AMU SYD for oplysning om pris for den kursusplads, du ønsker at deltage på.
Har du ikke brugt din uddannelse de seneste 5 år, kan du søge VEU-godtgørelse og tilskud til befordring og indkvartering.

Tillæg til kursusgebyr
Der kan være knyttet særlige udgifter til en uddannelsesaktivitet og i sådanne tilfælde giver loven mulighed for at opkræve tillæg til kursusgebyret - dog max. kr. 700,00 pr. deltager pr. uge ud over det normale kursusgebyr omtalt ovenfor.
Er der tillæg til kursusgebyret, vil det fremgå på fakturaen.

Afmeldegebyr - åbne Hold

Afmeldegebyr uanset kursets varighed.
 • Udeblivelse / afmelding den første kursusdag.
  Gebyr pr. deltager: Kr. 2.500,00
  (dog maksimum svarende til kursets tompladspris)
 • Afmelding senere end 7 dage før 1. kursusdag.
  Gebyr pr. deltager: Kr. 1.500,00
  (dog maksimum svarende til kursets tompladspris)
 

Afmeldegebyr - virksomhedstilrettede hold

Afmelding af hele hold senere end 14 dage før 1. kursusdag opkræves et gebyr på kr. 5.000 + kr. 1.000 pr. kursusdag.
Dog altid i henhold til indgåede aftaler fremsendte tilbud.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren dog fritages for at betale afmeldegebyr

 • Arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller afmelding skyldes lovligt forfald, f.eks. sygdom.
 • Arbejdsgiveren erstatter senest den første kursusdag en udeblevet eller afmeldt medarbejder med en anden.
 • Uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
Såfremt deltagerbetaling ikke betales rettidigt, vil AMU SYD kunne opkræve kursets fulde pris hos virksomheden.
Det vil sige inklusiv den del af kursets pris, der ellers ville blive betalt af staten.