SPS - Støttemuligheder

SPS - Støttemuligheder

Støttemuligheder - SPS

For dig, som har brug for støtte under erhvervsuddannelse eller AMU-kursus

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)
SPS skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse.

 

Du kan søge støtte, hvis du har:

 • Udfordringer med at læse og skrive
 • Psykiske vanskeligheder (eksempelvis: ADHD, OCD, PTSD, depression)
 • Hørehandicap/døv
 • Synshandicap
 • Bevægelseshandicap

 

Eksempel på støtte:

 • IT-rygsæk med håndscanner og C-pen.
 • Mulighed for støttetimer til oplæring.

Dokumentationskrav:

 • Ordblindetest. AMU Nordjylland laver gerne Ministeriets Ordblindetest sammen med dig.
 • Har du fået lavet denne test på en anden skole, kan den bruges.

 

Eksempel på støtte:

 • Studiestøttetimer i undervisningen.

Dokumentationskrav:

 • Lægelige papirer med diagnose. Herunder også henvisning til udredning i psykiatrien.

 

Eksempel på støtte:

 • Høretekniske hjælpemidler.
 • Døv: Døvetolk.

Dokumentationskrav:

 • Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve.
 • Udredning fra hørekonsulent. Døv: Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

 

Eksempel på støtte:

 • IT-rygsæk til svagsynede.

Dokumentationskrav:

 • Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

 

Eksempel på støtte:

 • Ergonomiske hjælpemidler.
 • Dette kan være ergonomisk kontorstol eller hæve-/sænkebord.

Dokumentationskrav:

 • Lægelige papirer hvor diagnose fremgår.

 

 

Vil du vide mere?