Om AMU SYD

AMU SYD er arbejdsmarkedets sparringspartner, når det gælder efter- og videreuddannelse for voksne

Vi ser det som vores fornemste opgave, til hver en tid, at imødekomme arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling - at levere uddannelse til rette person, til rette virksomhed, til rette tid.

Med behov mener vi både de akutte behov, der kan opstå som følge af eksempelvis nye ordrer eller maskiner, og de langsigtede behov, hvor vi med f.eks. kompetenceafklaring og systematisk uddannelsesplanlægning kan understøtte virksomhedens mål og strategier.

Kontakt én af vores konsulenter og få en aftale om et uforpligtende konsulentbesøg

Hvem er vi?

personale-oversigt-amusyd-130323-1

AMU SYD udbyder arbejdsmarkedsuddannelser - i daglig tale kaldet AMU - og vi er et af de 5 tilbageværende AMU-Centre i landet.

AMU SYD er skolen, hvor du altid vil føle dig velkommen. For os er det vigtigt, at vore kursister får "noget med i rygsækken", såvel fagligt som socialt. Hos os er det kursisten, som er i centrum, fra din første henvendelse til du har færdiggjort kurset. AMU SYD skal være skolen, du har lyst til at komme på kursus på igen.

Vore lærere har alle min. 5 års erhvervserfaring indenfor deres undervisningsområde, hvilket gør dem i stand til at forstå problemer, udfordringer eller spørgsmål fra netop din arbejdsplads eller hverdag.

Vi lægger stor vægt på seriøsitet, faglighed og fleksibilitet.

Seriøsitet og faglighed

Kursister skal møde til tiden, gennemføre og "være til stede" i alle kursets timer. Lærerne er velforberedte og fagligt og pædagogisk veluddannede.

Fleksibilitet

Vi bestræber os på at være meget fleksible og vil gå langt for at tilgodese vore kunder og samarbejdspartners ønsker i relation til hvor og hvornår kurserne holdes. Såfremt en virksomhed ønsker et specifikt virksomhedsstilrettet kursusforløb, kan vi også afvikle dette som et betalingskursus.

Målgruppe

De faglige uddannelser henvender sig primært til voksne med ingen eller lidt uddannelse, der har behov for faglig opkvalificering eller omskoling. Kurserne inden for ledelse og medarbejderudvikling retter sig særligt mod virksomheder, der arbejder med organisationsudvikling, produktionsomstilling og lign. - med inddragelse af flere eller alle medarbejdergrupper i organisationen.

Trekantområdet / regionens AMU-Center

AMU SYD udbyder efter- og videreuddannelse for voksne i Trekantområdet. På nogle af områderne er vi lands- eller landsdelsdækkende - det gælder f.eks. inden for teknisk isolering, gartneri og plastindustrien.
Vi har mange samarbejdspartnere både i regionen, men også på landsplan – se under samarbejder.
topbanner_om_amu_syd