Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Konkurrencer

 

OBS: For konkurrencer specifikt på Facebook, se længere nede på siden. 

Disse betingelser gælder i det omfang, der ikke er angivet noget særligt i den konkrete konkurrence. 

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

Konkurrencen er arrangeret af

AMU SYD
C.F. Tietgens vej 6
6000 Kolding
CVR: 10085292

Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, medmindre andet er tilkendegivet. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.
Konkurrencen kører i den angivne periode, og vinderen trækkes umiddelbart efter konkurrencen er slut.
Der udloddes i konkurrencen det angivne antal præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.
Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre AMU SYD. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod AMU SYD
I de fleste tilfælde kan alle personer bosiddende i Danmark deltage, medmindre andet er beskrevet i konkurrencen. Ansatte ved AMU SYD, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må dog ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.
For at deltage i konkurrencen skal du gøre som angivet i konkurrencen.

AMU SYD forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen, hvis der har været tale om snyd.
Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip. Vinderen kontaktes på den oplyste e-mailadresse med henblik på udlevering af præmien.

Har vinderen ikke svaret inden 7 dage efter at være blevet kontaktet af AMU SYD første gang, forbeholder AMU SYD sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig, at AMU SYD må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. I forbindelse med afhentning af præmier kan AMU SYD kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.

AMU SYD forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og evt. by på vinderen af konkurrencen på såvel amusyd.dk som andre medier, som AMU SYD anvender.
AMU SYD forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, hvis der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod AMU SYD.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er AMU SYDs ejendom og må ikke overgives til tredje part medmindre andet er aftalt.

Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden AMU SYDs udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

AMU SYD er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.
Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, medmindre andet er angivet.
Deltagelse medfører behandling af dine persondata. Du kan læse mere om det i vores privatlivspolitik her

 

Facebook-konkurrence

Denne Facebook konkurrence er oprettet og drives af:

AMU SYD
C.F. Tietgens vej 6
6000 Kolding
CVR: 10085292

Konkurrencen har ingen relation til Facebook Inc., og konkurrencen er ikke oprettet, sponsoreret eller drevet af Facebook.

De oplysninger, der opgives, er udelukkende til brug for denne konkurrence, og vil ikke blive videregivet til 3. part. Du vil som deltager i konkurrencen via Facebook udelukkende få tilsendt meddelelser, som omhandler konkurrencen, medmindre du giver samtykke til at modtage markedsføring eller servicemails fra AMU SYD.
Det er kun brugere, der har en Facebook-profil, der kan deltage i konkurrencen. Deltagere, der forsøger at manipulere konkurrencen, udelukkes fra konkurrencen. Vi kontakter vinderne direkte på Facebook, så hold øje med kommentartråden.

AMU SYD-ansatte og medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.
Ved deltagelse bekræfter du, at du er fyldt 13 år. 
Vi forbeholder os ubetinget ret til at udelukke brugere eller konti der mistænkes for snyd.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du automatisk, at vi benytter dit navn, hvis vi udtrækker dig som vinder af præmien.
Vinderen udvælges ved lodtrækning og offentliggøres på AMU SYDs Facebook-side. Vinderen vil altså blive informeret via Facebook og herigennem opfordres til at sende sine nærmere kontaktoplysninger på Facebook eller pr. e-mail til AMU SYD.
 
Er der tale om en fysisk gave, kan den afhentes ved AMU SYD. Er der tale om fx billetter eller gavekort, kan disse fremsendes digitalt til vinderen.
 
Vinderen findes og offentliggøres umiddelbart efter ovennævnte dato.
Spørgsmål vedr. AMU SYDs konkurrencer rettes til info@amusyd.dk.