Det grønne kørekort

Det grønne kørekort

Det grønne kørekort

13-11-2023
Det grønne kørekort
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold

Få indblik i den klimamæssige situation og bæredygtige værktøjer til hverdagen

 

Kursuspakken er for dig, der vil være en aktiv medspiller i den grønne omstilling

Gennem dialogbaseret undervisning kommer vi omkring de barske klima-realiteter og ser på, hvordan vi som mennesker kan agere mere bæredygtigt og optimere processer i virksomheden. 

Kan vi nå at gøre en forskel, eller er løbet kørt?

Vi udfordrer og stiller spørgsmål til den grønne omstilling og taler bl.a. om emner som Greenwashing, CO2-aftryk og verdensmål.

Hvad lærer du på kurset?

Med konkret viden og forståelse for klimaet i en større sammenhæng bliver du rustet til at tage en aktiv rolle i at drive positive forandringer, som kan reducere virksomhedens miljøpåvirkning.
Du opnår grundlæggende viden om CO2-udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer, og du lærer at udvikle og fastholde processer i produktionen, som støtter den grønne omstilling.

Kursusforløbet

 • DAG 1-3
  Medspiller til grøn omstilling i produktionen
  (49973) - 3 dage

 • DAG 4-5
  Introduktion til bæredygtig omstilling
  (49785) - 2 dage

 • DAG 6-7
  Bæredygtig produktion
  (49554) - 2 dage

 • DAG 8-10
  Innovation i produktionen
  (49184) - 3 dage

Uddan dig på AMU SYD i Kolding

Kurset ’Det grønne kørekort’ afholdes på AMU SYD i Kolding, hvor du nemt kommer til i bil eller med offentlig transport. Der er gratis parkering lige ved døren.
Info om fag
49554 - Bæredygtig produktion

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om bæredygtighed i relation til produktionen.
Viden om FNs 17 verdensmål med særligt fokus på det mål, som handler om bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Bidrage til at udvikle og fastholde bæredygtig adfærd og processer i produktionen.
Understøtte den grønne omstilling med fokus på affaldssortering, genanvendelse, energirigtig produktion, håndtering af spild, reducering af ressourceforbrug samt overholdelse af miljøstandarder og krav.

Fagnummer: 49554 Bæredygtig produktion Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 400,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.471,70
49184 - Innovation i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der arbejder i en produktionsvirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med baggrund i viden om medarbejderdreven innovation og i samarbejde med kollegaer og ledelse bidrage til at identificere, hvilke områder og/eller processer i industrivirksomheder, som er egnede og eller mulige til innovation.
Udarbejde handleplaner for at kunne implementere og evaluere løbende forandringer og forbedringer af produkter/ydelser inden for eget jobområde.
I processen inddrage planer for ændringer i arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø, forbedringer samt arbejdets organisering.

Fagnummer: 49184 Innovation i produktionen Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 402,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.087,55
49785 - Introduktion til bæredygtig omstilling

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med at omstille en given proces, produkt eller service til at være mere bæredygtig.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af kendskab til begrebet ”bæredygtighed” i forbindelse med f.eks. miljøkrav, mærkningsordninger og/eller certificeringer, aktivt komme med forslag til og vurdere bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion.
Deltageren kan i samarbejde med andre medvirke til at omstille en proces, et produkt eller en service i virksomheden med henblik på udvikling af virksomhedens bæredygtighedsmål og indsatsområder.

Fagnummer: 49785 Introduktion til bæredygtig omstilling Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 268,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.268,90
49973 - Medspiller til grøn omstilling i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus:
Er deltageren motiveret for at være en aktiv medspiller i forhold til virksomhedens strategi for grøn omstilling i produktionen.
Har deltageren grundlæggende viden om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer.
Har deltageren forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien.
Kender deltageren egne muligheder for at bidrage til grøn omstilling i produktionen.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Skelne mellem fossile brændsler og bæredygtige energikilder, og har grundlæggende indsigt i, hvor disse anvendes i industrien.
Foretage en CO2-beregning ved hjælp af en enkel, webbaseret CO2-beregner.
Ud fra grundlæggende kendskab til energiformer og klimaforandringer, bidrage med konkrete forslag til, hvordan CO2-aftryk og ressourceforbrug kan reduceres i eget jobområde.

Fagnummer: 49973 Medspiller til grøn omstilling i produktionen Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 600,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.087,55