slide_artikel_kvalitet_paa_amusyd(7)

Kvalitet på AMU SYD

Kvalitet i undervisning, miljøvurdering, værdigrundlag...

og meget andet...

AMU SYD er sammen med resten af undervisningssektoren konstant underlagt kontrol og bevågenhed for at opretholde den høje standard, som erhvervslivet efterspørger. Se bl.a. de resultater, som AMU SYD har nået for h.h.v. AMU og EUD.