slide_artikel_kvalitet_paa_amusyd(7)

Værdigrundlag for undervisningen

Udgangspunktet for den undervisning som AMU SYD gennemfører, er at den skal tilføre den enkelte kursist/elev forøget viden, således at denne viden kan resultere i at kursisten/eleven enten tilfører virksomheden ny viden/værdi i form af ny læring, kan fastholde sit job, eller får ny viden, der gør at han kan indgå i et nyt job.
Det tilstræbes, at der via en åben og ordentlig dialog, både på det faglige og det personlige plan, skabes en tryghed for kursisten/eleven i alle samarbejdsrelationer. Vi udviser respekt overfor hinanden, og vi anerkender at mangfoldighed er en styrke.
Vi arbejder med ansvarlighed i forhold til at holde aftaler, udvise selvstændighed, og deltage aktivt i undervisningen/projekter.

Læs hele AMU SYDs værdigrundlag for undervisning, pædagogik og didaktik i PDF-filen længere nede på siden.... ↓
Relaterede filer