slide_artikel_kvalitet_paa_amusyd(7)

Undervisningsmiljøvurdering

AMU SYD har gennemført den lovpligtige undersøgelse, hvor vi har spurgt ind til det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Overordnet er kursisterne tilfredse med AMU SYDs undervisningsmiljø. Der er valgt enkelte konkrete punkter ud, som understøttes af Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalgene.

Øvrige relevante punkter behandles i andre fora.

Relaterede filer