slide_artikel_kvalitet_paa_amusyd(7)

Undervisningsmiljøvurdering

Minimum hvert 3. år foretager AMU SYD en anonym undersøgelse af hvordan vore kursister, i en given periode, oplever AMU SYD som uddannelsesinstitution. Der bliver spurgt til ALT - lige fra hvordan kursisterne bliver mødt i receptionen, underviserne og deres kompetencer, til hvordan rengøringen er på stedet.

Relaterede filer