FVU-start

FVU-start

FVU-start

... er for dig, der

  • ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber
  • ikke har fået lært det danske sprog, fordi du har haft andre praktiske gøremål
  • har svært ved at opfylde danskkravene på en arbejdsplads.

Det er et tilbud til dig med dansk som andetsprog, der har behov for at styrke dine dansksproglige færdigheder forud for job eller uddannelse.

Gennem undervisningen forbedrer du dine mundtlige danskfærdigheder, herunder primært ordkendskab.

Hvad er FVU-start?

 

Sådan tilmelder du dig