FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Der kan laves erstatningsbeviser tilbage til ca. 1992, dog kan certifikatkurser altid genskabes.

Har du taget kurset hos AMU SYD kan vi genskabe beviset - ring 76 37 37 37.

Har du taget det på en anden skole, skal vi bede dig rette henvendelse hos den aktuelle skole.

 

Der skal deltages i alle timerne under kursusdeltagelse.

Der kan dispenseres ved lægebesøg eller undersøgelse på sygehuset. Dette aftales med faglæreren den første dag på kurset.

Kurser der IKKE må være fravær på, da det er et lovkrav at alle timer følges:

  • Kompetencebevis for dyretransport

  • EU-Efteruddannelse

  • ADR

 

Når du er på kursus og får løn fra din arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren søge om godtgørelse til din befordring.

Dette kan blive udbetalt enten fra arbejdsgiver eller din A-kasse.

Får du ikke løn under kurset, skal du gå på voksenuddannelse.dk og logge ind med dit NEM-ID.

Der vil være mulighed for, under fanebladet ”ansøgninger” at udfylde et ansøgningsskema om både VEU-godtgørelse og befordring.

Udbetalingen vil herefter komme fra din A-kasse.

 

Hvis du er ansat og ikke modtager løn under kurset, skal du ind på voksenuddannelse.dk og udfylde ansøgningsskemaet om VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Når du har udfyldt skemaet, og signeret den, vil den blive fremsendt til VEU-kontoret, der står for udbetalinger til personer, der ikke er medlem af en A-kasse.

Det er samme takst og regler som for personer der er medlem af en A-kasse.

Hvis du går på voksenuddannelse.dk og logger ind med dit NEM-ID, vil du, under fanebladet ”afholdte kurser” kunne se hvilke AMU kurser du har deltaget på.

Der vil ikke være mulighed for at udskrive beviser fra denne side, men du kan dokumentere, at du har deltaget ved at tage et udprint af siden.

 

Hvis du går på voksenuddannelse.dk og logger ind med dit NEM-ID, vil du under fanebladet ”kommende kurser” kunne se en opgørelse over, hvilke kurser du er tilmeldt i den kommende tid.

 

Når du er på dagpenge, kan du frit vælge mellem kurser inden for samme erhvervsgruppe.

Retten til uddannelse kan benyttes efter 5 ugers ledighed*.

Du kan frit vælge hvilke kurser du vil på fra positivlisten, du skal blot holde dig inden for samme ERHVERVSGRUPPE.

Er du UNDER 25 år... skal du have gennemført kurserne inden for 6 måneder.
Er du OVER 25 år... skal du have gennemført kurserne inden for 9 måneder.

Se hvilke kurser du som ledig kan vælge her

 

Når du er på offentligt ydelse, skal du altid have din sagsbehandler til at tilmelde dig de kurser du ønsker.

 

Normalt vil der blive udsendt indkaldelsesbrev ca. 3 uger før kursusstart, som hovedregel via mail.

Har du ikke modtaget brevet, kan mailen ligge i din mailboks under ”uønsket post”.

Bliver brevet ikke sendt som mail, vil det blive fremsendt som B-post, det vil sige, at der er en leveringstid på ca. 5 hverdage.

 

Der er desværre ikke længere mulighed for at tegne en uddannelsesaftale inden for AMU.

Tidligere var der mulighed for en GVU-aftale - denne er bortfaldet.

Vi har mulighed for at udfærdige en uddannelsesplan som vejledende forslag til gennemførelse af de foreskrevne kurser.

Planen er ikke bindende og fritager desværre ikke for betaling af deltagerbetaling.

 

Hvis du er nyt medlem af arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, skal du ifølge arbejdsmiljøloven gennemføre den 22 timer lange uddannelse – og senest tre måneder efter du er blevet valgt.

Uddannelsen er også obligatorisk for dig, hvis du har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991. Du kan derefter træde ind i en ny arbejdsmiljøorganisation uden at skulle tage uddannelsen igen.

Uddannelsen udbydes af private, og du kan finde dem, ved at google ”lovpligtig uddannelse arbejdsmiljørepræsentant”.