FAQ

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Du skal kontakte den uddannelsesinstitution, hvor du har taget dit bevis. De vil være behjælpelige med at anskaffe dig et nyt.
Prøv minkompetencemappe.dk og få overblik over dine gennemførte kurser.

Der skal deltages i alle timerne under kursusdeltagelse.

Der kan dispenseres ved lægebesøg eller undersøgelse på sygehuset. Dette aftales med faglæreren den første dag på kurset.

Kurser der IKKE må være fravær på, da det er et lovkrav at alle timer følges:

 

Befordringsgodtgørelse – Ansatte

Får du løn fra din arbejdsgiver under kurset, skal arbejdsgiveren søge om godtgørelse til din befordring.
Godtgørelsen bliver derfor udbetalt fra din arbejdsgiver.

Får du ikke løn under kurset, skal du selv ansøge om denne ved at gå på voksenuddannelse.dk og logge ind med dit MitID.
Under fanebladet ”ansøgninger” kan du udfylde et ansøgningsskema om både VEU-godtgørelse og befordring. Godtgørelsen udbetales direkte til din Nem-konto.

 

Befordringsgodtgørelse – Ledige

For at ansøge om befordringsgodtgørelse som ledig, skal du udfylde skemaet AB421.

Skemaet skal

  • underskrives af undervisningsstedet på den sidste kursusdag
  • afleveres til din A-kasse, hvis du er på DAGPENGE
  • afleveres til dit jobcenter, hvis du er på KONTANTHJÆLP.

Hvis du er ansat og ikke modtager løn under kurset, skal du ind på voksenuddannelse.dk og udfylde ansøgningsskemaet om VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Når du har udfyldt skemaet, og signeret den, vil den blive fremsendt til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), der står for udbetalinger til personer, der ikke er medlem af en A-kasse.

Det er samme takst og regler som for personer der er medlem af en A-kasse.

Hvis du går på voksenuddannelse.dk eller minkompetencemappe.dk og logger ind med dit MitID, vil du, under fanebladet ”afholdte kurser” kunne se hvilke AMU-kurser du har deltaget på.

Der vil ikke være mulighed for at udskrive beviser fra denne side, men du kan dokumentere, at du har deltaget ved at tage et udprint af siden.

  

Hvis du går på voksenuddannelse.dk og logger ind med dit MitID, vil du under fanebladet ”kommende kurser” kunne se en opgørelse over, hvilke kurser du er tilmeldt i den kommende tid.

 

Du vil ofte have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du er på dagpenge, men kontakt din A-kasse, som kan oplyse dig, om du har optjent denne ret.

Som hovedregel skal du have været ledig 5 uger før du kan gøre brug af din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, men for nogle certifikatkurser er der en undtagelse fra denne regel. Kurserne er *-markeret på positivlisten.

Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge frit blandt de kurser, som er godkendt på den landsdækkende positivliste – dog skal du være opmærksom på, at du skal holde dig inden for samme ERHVERVSGRUPPE.

  • Er du UNDER 25 år... skal du have gennemført kurserne inden for 6 måneder.
  • Er du OVER 25 år... skal du have gennemført kurserne inden for 9 måneder.

Se hvilke kurser du som ledig kan vælge her

 

Når du er på offentligt ydelse, skal du altid have din sagsbehandler til at tilmelde dig de kurser du ønsker.

 

Når du er på offentligt ydelse, skal du altid have din sagsbehandler til at tilmelde dig de kurser du ønsker.

Normalt vil der blive udsendt indkaldelsesbrev 1-2 uger før kursusstart.

Kursusindkaldelsen sendes til din e-Boks. Er du fritaget for e-Boks, skal du oplyse en mail-adresse ved tilmelding til kursus.


 

Der er desværre ikke længere mulighed for at tegne en uddannelsesaftale inden for AMU.

Tidligere var der mulighed for en GVU-aftale - denne er bortfaldet.

Vi har dog mulighed for at hjælpe dig med en uddannelsesplan inden for de kurser der afholdes på AMUSYD.

Hvis du er nyt medlem af arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, skal du ifølge arbejdsmiljøloven gennemføre den 22 timer lange uddannelse – og senest tre måneder efter du er blevet valgt.

Uddannelsen er også obligatorisk for dig, hvis du har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991. Du kan derefter træde ind i en ny arbejdsmiljøorganisation uden at skulle tage uddannelsen igen.

Uddannelsen udbydes af private, og du kan finde dem, ved at google ”lovpligtig uddannelse arbejdsmiljørepræsentant”.

 

Der er mulighed for overnatning på både hotel, skolehjem og kro.
Se forslag her →
På Snepsgård ved Ribe har vi eget kollege, hvor du kan bo.
Se mere her →
Du kan købe mad i kantinen eller opbevare din madpakke i et køleskab.
Se mere her →
Du kan købe mad i kantinen eller opbevare din madpakke i et køleskab.
Se mere her →
Du kan i beskrivelsen af de enkelte kurser se, om de afholdes i enten Kolding eller på Snepsgård ved Ribe.
Du kan finde din kursuspris under de enkelte kurser.
Der er forskel på, om du er i AMUs målgruppe eller ej – læs om forskellen her →