Den professionelle medarbejder

Den professionelle medarbejder

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

26-08-2024
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4 dage Daghold
21-10-2024
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
4 dage Daghold

Den professionelle medarbejder

 

Du får på dette kursus

  • nye redskaber som du og dit team kan bruge, når I gerne vil sørge for høj trivsel – og også holde fast i den. Det handler bl.a. om at booste den gode kommunikation, samarbejdet og fællesskabet, forståelsen og tilliden partnerne imellem samt den faglige stolthed.
  • forståelse af egen og andres roller i arbejdet med at fremme trivslen og sammenhængen til de gode resultater.
  • indsigt - spot forskellen på arbejdspladsen, som alle gerne vil arbejde på og den arbejdsplads, hvor brok og mistrivsel har taget over.
  • inspiration til initiativer, der kan fastholde fokus på den gode trivsel på arbejdspladsen.
trivsel_paa_jobbet_Konflikth__ndtering_og_grundl__
Jeg kunne godt bruge en dag mere
Lars Simonsen, kursist
Det har været dejligt at udveksle erfaringer med de andre på holdet.
Vi har ikke siddet meget stille, men lavet samarbejdsøvelser og fået vendt tingene fx på en gåtur.
Dagene er bare fløjet afsted.
Jeg kunne sagtens bruge en dag mere.

Nu vil jeg hjem og øve mig i at kommunikere mere klart.
Hvis folk ikke forstår mig, kan jeg jo spørge ind og prøve at forklare det på en anden måde.
Stof til eftertanke
Gitte Petersen, kursist
I min hverdag som genbrugsvejleder møder jeg mange forskellige mennesker, så den viden og indsigt, jeg har fået ift. konflikthåndtering og kropssprog, er meget brugbar for mig.
Emnerne på kurset har også givet mig stof til eftertanke, så jeg kan reflektere og kigge indad.

Der er sådan en god atmosfære på AMU SYD.
Det giver virkelig gode rammer og et godt miljø at arbejde i.
Græsset er ikke grønnere…
Ronny Larsen, kursist
De 15 kursister på kurset kommer fra forskellige virksomheder og har meget forskellige jobfunktioner, så der er gode muligheder for at udveksle erfaringer:

”Vi er helt forskellige, men vores udfordringer er dybest set de samme. Det er sundt nok at finde ud af, at græsset ikke er spor grønnere andre steder.” smiler Ronny og afslutter:

”Jeg går i al fald herfra med en meget positiv oplevelse af kurset. Og jeg har helt sikkert fået noget med hjem, som der skal arbejdes videre med, så jeg kan blive mig selv igen”.
Info om fag
45622 - Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Ud fra virksomhedens mål skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere.
Med baggrund i virksomhedens vision, strategi og mål for en selvstyrende gruppe medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver.
I samarbejde med kollegaer identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst videreudvikler et velfungerende team.

Fagnummer: 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Varighed: 4 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 832,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.853,00