Udvikling og optimering af teams

Udvikling og optimering af teams

Kommunikation i teams

02-09-2024
Kommunikation i teams
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
07-11-2024
Kommunikation i teams
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
Jeg har fået bredere menneskesyn
Anja, kursist
"Jeg har fået vendt op og ned på mit syn på andre mennesker – jeg er blevet meget mere bredt seende.

Viden hæfter sig rigtig godt, fordi underviseren bruger flip-over i stedet for Power Point.
Hun er meget sprudlende i sin undervisning og kommunikation. "
Info om fag
49259 - Kommunikation i teams

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer.
Viden om egen kommunikation og hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet.
Viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen.
Bidrage til at løse kommunikationsproblemer og anvende redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger.
Identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.

Fagnummer: 49259 Kommunikation i teams Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 416,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.329,90