Lean-kørekort

Lean-kørekort

Lean-kørekort

23-09-2024
Lean-kørekort
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold
02-12-2024
Lean-kørekort
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
10 dage Daghold

Kørekort til optimering

Hele lean-tankegangen bygger på at optimere procedurer og processer, så der skabes størst mulig værdi for færrest muligt ressourcer.
Lean-værktøjerne bliver oftest anvendt i produktionsvirksomheder, men de kan bruges til at optimere arbejdsgange og procedurer inden for stort set alle arbejdsområder.

Få nye øjne på opgaver og processer
Med et lean-kørekort kan du understøtte procesoptimeringen på din arbejdsplads. Lean-kørekortet er sammensat af 4 AMU-kurser, der tilsammen giver dig en bred palet af værktøjer til effektivisering og optimering.
På kurset arbejdes der både med teori, praktiske opgaver og cases. Vi udfordrer ’plejer-kulturen’ og ser med friske (lean)øjne på, hvor der gemmer sig optimeringsmuligheder på arbejdspladsen.
Du bliver rustet til at anvende både viden og værktøjer i praksis, og du får en overordnet forståelse for effekten deraf.

Eftertragtede lean-kompetencer på kun 10 dage
Optimeringskompetencer er en eftertragtet vare, særligt inden for industrien. Derfor er et lean-kørekort en god investering, der gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet.
Det tager kun 10 dage at tage lean-kørekortet.
 
lean-korekort-industriens

Lean er en ’produktionsmetode der regner enhver omkostning der har andre mål end at skabe værdi for slutkunden, for at være spild, og derfor et mål for eliminering'. Metoden er udviklet i Japan og er blevet udbredt via Toyota.
Kilde: Wikipedia. com
Info om fag
49086 - Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring.
Afprøvet kaizen-forbedringscyklus i praksis.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
I samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 lean-principper, De 7 Spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesser.

Fagnummer: 49086 Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 1.040,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.503,75
49589 - Intro til Lean

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som har brug for afklaring af, hvad de mest anvendte Lean begreber dækker over, og hvilken værdi Lean kan bidrage med i produktionen.

Beskrivelse: Efter kurset har deltageren fået en introduktion til:
Lean-tankegang og de grundtanker lean bygger på, som bl.a. handler om at skabe mere værdi for færre ressourcer i produktionsmæssige sammenhænge.
Medarbejderrollen i lean.
Forretningsmodel når der arbejdes med lean.
Grundprincipperne i lean.

Efter kurset har deltageren grundlæggende viden om:
Hvordan en lean-virksomhed fungerer.
Trin i introduktion af lean i arbejdstilrettelæggelsen: Fra lean-projekt til lean-værktøj og leankultur.

Efter kurset kan deltageren bidrage til introduktion af lean i produktionen.

Fagnummer: 49589 Intro til Lean Varighed: 1 dag Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 208,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 900,75
47085 - Lean support i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en produktionsvirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via kaizentavle samt facilitering af forbedringstiltag.
Værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen.

Fagnummer: 47085 Lean support i produktionen Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 416,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.551,50
43939 - Systematisk problemløsning for operatører

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde som operatør i en produktionsvirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Fagnummer: 43939 Systematisk problemløsning for operatører Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 416,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.551,50