Udvikling og optimering af teams

Udvikling og optimering af teams

Samarbejde i teams

17-09-2024
Samarbejde i teams
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
12-11-2024
Samarbejde i teams
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
Jeg skal også lytte
Johnny, kursist
Kurset har synliggjort, at alle i teamet skal sige noget – jeg skal også lytte til de mere stille personer.
Vi har lært, hvad der sker, hvis vi ikke samarbejder.
Det er vigtig, at lederen kan skabe fælles retning.
Jeg vil prøve at sige noget mere
Birgitta, kursist
Jeg er blevet opmærksom på, at alle skal høres, og at alle har ret til at byde ind med noget.
Jeg vil prøve at sige noget mere, selvom jeg som person er stille.
De praktiske øvelser på kurset var med til at synliggøre, at vi skal samarbejde for at lykkes som team.
Info om fag
49376 - Samarbejde i teams

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som arbejder i virksomheder, der anvender teams.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt.
Redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og til at udvikle teamet i fællesskab, fx samarbejdsøvelser, rolleprofiler, organisering i teamet, feedback og kommunikation samt opstilling af mål for teamet.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams.
Medvirke til at samarbejdet sigter i mod teamets mål og resultater.

Fagnummer: 49376 Samarbejde i teams Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 416,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.551,50