FAQ

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

FAQ - Transport

 • Er du ledig og deltager på 6 ugers jobrettet uddannelse, er det dig selv, der betaler disse udgifter.
 • Er du i arbejde eller selvforsørget, er det dig selv eller din arbejdsgiver, der betaler disse udgifter.

Du skal have 5 kursusdage for at få et nyt EU-bevis.

AMU SYD udbyder 2-dages EU-efteruddannelse OBL. For at tilgodese de personer, som har eller vil tage nogle kursusdage, der kan give merit for de sidste 3 kursusdage – det kunne f.eks. være Vejen som arbejdsplads + et brancherettet 2-dages kursus

Bemærk, at alle 5 kursusdage

 • 2 dages obligatorisk
 • 2 dages brancherettet
 • 1 dag valgfri

skal være afsluttet inden for 1 år.

Du kan på Trafikstyrelsens hjemmeside se, hvilke kurser der giver merit for den valgfri kursusdag - læs mere her >

 

Hvor meget udgør udgifterne til lægeerklæring, køreprøvegebyr m.v.?
 
 • Lægeerklæring (Bus – Lastbil – Taxi)
  Det er forskelligt, hvor meget lægerne opkræver for en lægeerklæring, men regn med mellem kr. 300,- og kr. 600,-
   
 • Køreprøvegebyr (Lastbil – Vogntog)
  Kr. 1.170,- Hvis man dumper, skal der betales gebyr igen.
   
 • 2 x Køreprøvegebyr (Bus)
  Kr. 1.870,- Hvis man dumper, skal der betales gebyr igen.
   
 • Udstedelse af EU-bevis (Bus – Lastbil)
  Kr. 260,-
   
 • Chaufførkort (Taxi)
  Kr. 1.700,-
   
 • Varebilschaufføruddannelsesbevis
  Kr. 0,-
   
 • Udstedelse af ADR-bevis
  Kr. 320,-
Du skal være 24 år og have kørekort til kat. B. 
 
Er du under 21 år?
Ring til AMU SYD på 76 37 37 37 eller skriv på info@amusyd.dk og hør om dine muligheder.
 

Du skal være fyldt 21 år på tidspunktet for aflæggelse af de afsluttende prøver og have haft kørekort til kategori B i mindst 3 år.

 

Du skal være 24 år og have kørekort til kat. B.
 
Er du under 21 år?
Ring til AMU SYD på 76 37 37 37 eller skriv på info@amusyd.dk og hør om dine muligheder.

 

Du skal have BAB kursus hvis du skal køre offentlig servicetrafik (flextrafik).

Den offentlige servicetrafik dækker over kørsel med sygdoms- og alderssvækkede, fysisk handicappede, elever og telekørsel, som bliver kørt i personbiler og minibusser med lift.

 

Ifølge Vejdirektoratets instruks for arbejde på vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

 

Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over seks måneder gammel og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og ni måneder gammel.
 

Du skal have

47694: ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Det tager 4 dage.

 

Du skal have

47701: ADR Grund- og specialiseringskursus - Tank

Det tager 4,7 dage

Det tager 2 dage.

47706: ADR Repetition Grundkursus