FAQ

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

FAQ - Det grønne område

Kan jeg blive faglært anlægsgartner på AMU SYD?
Ja, du tage hele uddannelsesforløbet op til den afsluttende svendeprøve på AMU SYD.
Den afsluttende svendeprøve aflægges på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder.
Kontakt os for aftale om en kompetencevurdering på tlf. 76 37 37 37.
Hvad er forskellen på AMU uddannelsen til faglært anlægsgartner og voksenelev?
Når du tager uddannelsen som faglært anlægsgartner via AMU, er du ansat som ufaglært inden for det grønne område på normale vilkår.
Du deltager på de foreskrevne kurser når kalenderen hos arbejdsgiveren tillader dette. Der er derfor ikke knyttet ”elevløn” til denne uddannelse.
Er du voksenelev, med elevløn, er du ansat inden for det grønne område, men gennemfører skoleopholdene i forudbestemte perioder ved Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder.
Kan der opnås SU under AMU uddannelsen til faglært anlægsgartner?
Da det er AMU kurser der gennemføres og leder frem til uddannelsen, kan der IKKE søges om SU under uddannelsen.
Kursusrækkefølge - er der nogle krav inden for det grønne område?
Indgangene til kurserne er åbne, dog anbefales det at følge kursusoversigten du finder på vores hjemmeside under ikonet gartneri. Specielt inden for anlægskurserne, er det anbefalelsesværdigt at tage kurserne i nævnte rækkefølge :
 1. Grundlæggende anlægsteknik
 2. Anlæg i betonsten
 3. Buede linjer
 4. Anlæg i beton-, natursten og træ
 5. Anlæg i natursten, træ og vand

Kan jeg komme på kursus, selvom jeg er faglært?
Ja, der er masser af muligheder for at hæve dit faglige niveau gennem kurser.
Det kan være efteruddannelse inden for nye områder, opdatering inden for i forvejen kendte områder, eller blot genopfriskning af ting, som du måske ikke har den store erfaring med.

Hvornår skal jeg vælge speciale i min uddannelse til faglært anlægsgartner?
Når du tager uddannelsen til anlægsgartner på AMU SYD, vælger du først din retning, når du skal til svendeprøve.

Det eneste kursus, hvor der skal aflægges prøve er på kurset Plantebeskyttelse i gartneri. Der aflægges 4 delprøver, der alle skal bestås for at opnås bevis.

De øvrige grønne kurser er det op til faglæreren at vurdere, hvorvidt kursets indhold er forstået og gennemført.

Lærer jeg at reparere maskiner på jeres maskinkurser?
Ja, du lærer at foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer på maskinkurserne, som vi kører inden for Det grønne område.
Se mere om kurserne her →

Hvilke kurser skal jeg vælge, hvis jeg har en Catman?
Skal jeg have bevis for at køre en traktor?
Såfremt du ikke kører på offentlig vej, må du køre traktor hjemme på marken under betingelse af, at du er fyldt 15 år samt at dine forældre er dine arbejdsgivere og hører til din husstand.
Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er tilladt at krydse offentlig vej – heller ikke hvis den skal krydses for at komme hen på næste mark.
Når du fylder 16 år, skal du til gengæld have erhvervet et traktorkørekort, hvis du vil køre traktor – også selvom det ikke er på offentlig vej.
Så snart du er fyldt 18 år, behøver du ikke at have traktorkørekort for at køre på offentlig vej, hvis du har kørekort til bil. Såfremt du hverken har kørekort til bil eller traktor, må du ikke køre traktor på offentlig vej. Dog har du lov til at køre traktor på private områder, da disse ikke omfatter færdselsloven.

Stilles der krav om maskinkursus ved brug af minigravere, minilæssere, rendegraver mv.?
Nej, der stilles generelt ikke krav om, at du har et kursus i betjening af almindeligt forekommende maskiner, som anvendes i anlægsgartneriet.
Det kan alligevel være en god idé at tage kurserne, da det giver en større sikkerhed i det arbejde du skal udføre med maskinerne, hvilket kommer både dig og din arbejdsgiver til gode.
Vær opmærksom på, at kørsel med gaffeltruck og teleskoplæsser kræver et lovpligtigt certifikat uanset løftehøjde.
Hvor tit skal sprøjtecertifikatet opdateres
Alle sprøjtecertifikater skal opdateres hvert 4. år, og det gøres med opfølgningskursus.Find datoer for sprøjtecertifikatkurserne her →
Hvornår skal jeg have sprøjtecertifikat?
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Fagnr.: 42689 - Varighed: 10 dg
Giver tilladelse til at
 • købe, sælge og bruge af alle professionelle sprøjtemidler, bortset fra meget giftige midler.
 • Udbringning med alle almindelige udbringningsmetoder.
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Fagnr.: 48170 - Varighed: 2 dg
Giver tilladelse til at:
 • Købe og bruge af alle professionelle sprøjtemidler, bortset fra meget giftige midler.
 • Udbringning af alle sprøjtemidler til håndsprøjte, rygsprøjte, med hånden, granulat spredere eller via påsmøring.
 • Salg af ikke-professionelle sprøjtemidler.

Skal jeg have fornyet mit sprøjtecertifikat?
Ja, du skal tage opfølgningskurset, hvis det er 2 år siden, du sidst har benyttet dit certifikat i hånd- og rygsprøjte.

Kan et bevis fra gartneri bruges inden for landbrug?
Når du deltager på et sprøjtecertifikat kursus hos AMU SYD, vil det være inden for gartneri.
Der undervises i rygsprøjter og kærrer. Hvis du skal bruge certifikatet inden for landbrug, vil det være andre omregningsfaktorer i forhold til marksprøjter.
Certifikatet kan bruges inden for begge områder.

En motorsav betragtes som et farligt værktøj, hvis den ikke anvendes korrekt. Derfor er det en rigtig god ide at tage på kursus for at lære de gældende regler om korrekt brug af motorsav, men der er rent juridisk ikke noget krav om dette. Dog kan det være et spørgsmål om, hvorvidt man er dækket af forsikringen, hvis uheldet er ude.

 

Der er visse arbejdsopgaver, som ifølge dansk lovgivning kræver, at man har gennemført den nødvendige uddannelse, og inden for det grønne område vil det typisk være

 • Diverse sprøjtecertifikater
 • Vejen som arbejdsplads
 • Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding