slide_det_gronne

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

14-06-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
25-09-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
06-10-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
13-10-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold

Uforsigtig brug af ukrudtsbrændere kan have konsekvenser

 

Kender du de mulige farer ved ukrudtsbrænding?

 

Tag dette 1-dageskursus og bliv meget klogere på området.

 

På kurset lærer du at

  • vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.
  • udføre arbejdet brandteknisk korrekt.
  • udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
  • foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

 

Kurset er en del af uddannelsestrukturen til faglært anlægsgartner.

 

Uddannelsesstruktur til faglært anlægsgartner

Info om fag
40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed: 1 dag Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 134,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 861,35