slide_det_gronne_fra_ufaglaert_til_faglaert

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

26-06-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
09-09-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
16-09-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
07-10-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
21-10-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
03-01-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
17-03-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
18-03-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
22-04-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold
23-04-2025
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
1 dag Daghold

Uforsigtig brug af ukrudtsbrændere kan have konsekvenser

 

Kender du de mulige farer ved ukrudtsbrænding?

Tag dette 1-dageskursus, så du kan arbejde sikkert med ukrudtsbrænding i fremtiden.
brandforanstaltninger_ved_ukrudtsbraending__1_(1)


På kurset lærer du at:

  • vurdere de mulige farer og tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme og kan foranledige brand på arbejdsstedet
  • udføre arbejdet brandteknisk korrekt
  • udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet, som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler, der gælder ved arbejdes afslutning
  • foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

 

Kursusbevis og certifikat

Når du har gennemført kursus med tilfredsstillende resultat, får du et kursusbevis. Du modtager også et certifikat, som er gældende i 5 år. Certifikatet kan være påkrævet af forsikringen.

 

OBS:

Dette kursus har fokus på brandforanstaltninger, brandtekniske forholdsregler og viden om brandslukning generelt og i forbindelse med ukrudtsbrænding.
 
Er du på jagt efter viden om ukrudtsbekæmpelse af forskellige plantertyper uden brug af kemi, skal du tage kurset: Ukrudtsbekæmpelse uden kemi →

Uddannelsesstruktur til faglært anlægsgartner

Struktur___4_1
Info om fag
40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed: 1 dag Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 208,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 904,55