slide_det_gronne

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

10-10-2023
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
2 dage Daghold
20-12-2023
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
2 dage Daghold
03-01-2024
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
2 dage Daghold
19-02-2024
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
2 dage Daghold
22-02-2024
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
2 dage Daghold
26-02-2024
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
2 dage Daghold
18-03-2024
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
2 dage Daghold
09-04-2024
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Snepsgårdevej 20 6760 Ribe
2 dage Daghold
23-10-2023
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
2 dage Daghold
40170_H__nd__og_rygspr__jtecertifikat

Kurset er til dig der skal have tilladelse til:

  • Køb og brug af alle professionelle sprøjtemidler, bortset fra meget giftige midler.
  • Udbringning af alle sprøjtemidler til håndsprøjte, rygsprøjte, med hånden, granulat spredere eller via påsmøring.
  • Salg af ikke-professionelle sprøjtemidler.
Info om fag
48170 - Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte og tilsvarende udstyr og som i henhold til gældende lovgivning ønsker at opnå S2 autorisation til køb samt anvendelse plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte med et tankvolumen på maksimalt 25 liter. Kurset henvender sig dermed ikke til personer, der allerede har erhvervet sprøjtecertifikat og evt. efterfølgende opfølgningskursus til et sådant, idet sådanne personer på den baggrund kan erhverve en S1 autorisation, som giver samme rettigheder som en S2 autorisation.

Beskrivelse: Deltagerne kan efter gældende bestemmelser, jf. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler, planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte, granulatspreder eller ved påsmøring af midler under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM)

Deltageren kan under hensyntagen til arbejdsmiljøet og miljøet klargøre, anvende, rengøre og vedligeholde rygsprøjter, håndholdte sprøjter, granulatspredere og tilsvarende udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Deltageren har kendskab til plantebeskyttelsesmidler, typer, etiketter og brugsanvisninger, midlernes virkningsmåde, anvendelse, behandlingsfrist og beregning af behov for mængder aktivstof og væskemængde og journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Deltagen har kendskab til relevant lovgivning, fareklasser, farer og risici forbundet med plantebeskyttelsesmidler, foranstaltninger til at identificere og begrænse farer og risici, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af plantebeskyttelsesmidler

Fagnummer: 48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 268,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.876,30