ADR-kurser - Farligt gods

ADR-kurser - Farligt gods

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

10-06-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
19-08-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
02-09-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
30-09-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
28-10-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
18-11-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
09-12-2024
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
ILLUSTRATION-ADR-Vogntog-47694-ADR-Grund-Kl1
Hvor lang tid tager det at få et ADR-bevis?
Som udgangspunkt tager det 5,4 dag at få et ADR-bevis.
Har du ikke behov for at transportere  gods i tank, kan du nøjes med dette kursus: ADR-grund-og specialiseringskursus - Klasse 1, der har en varighed på 3,6 dg.

Med dette bevis må du fragte gods i disse fareklasser og med følgende ADR-transportpiktogrammer:
47694-ADR-Grund-og-Specialiseringskursus-Kl1-ADR-piktogrammer

EksplosivBrandfarlig gasIkke-brandfarlige,
ugiftige gasser
GiftBrandfarlige
væsker
Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosive stoffer
Selvantændelige
stoffer
Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
Oxiderende stofferOrganiske peroxider
GiftSmittefarlige stofferÆtsende stofferForskellige farlige stoffer og genstande


Forskellige farlige stoffer og genstande
inklusiv lithiummetalbatterier


Hvor længe gælder et ADR-Bevis?
Et ADR-bevis gælder i fem år. Herefter skal det fornyes.
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
Varighed: 2,3 dg | Fagnr.: 47707
Info om fag
47694 - ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods, inkl. klasse 1, i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager – inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 Varighed: 3,6 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 748,80 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.989,32