slide_-_positivlisten

National positivliste

Udvid dit CV og kom tættere på dit næste job

På Positivlisten finder du kurser og korte uddannelsesforløb, der er målrettet mod brancher og jobfunktioner, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.
Med 6 ugers jobrettet uddannelse kan du opgradere de færdigheder, som matcher behovet ude i virksomhederne, så du øger dine muligheder for at komme i job.

Frit valg inden for erhvervsgrupperne

Kurserne er inddelt i erhvervsgrupper, og du kan frit vælge mellem kurserne, så længe de er inden for samme erhvervsgruppe.
Herunder kan du se de erhvervsgrupper, som vi tilbyder kurser inden for på AMU SYD ↓
Under de enkelte erhvervsgrupper finder du de aktuelle kurser.
Bygge og anlæg
Se kurser
Industriel produktion
Se kurser
Jern, metal og auto
Se kurser
Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyr
Se kurser
Rengøring, ejendomsservice og renovation
Se kurser
Transport, post, lager og maskinførerarbejde
Se kurser

Spørgsmål og svar

Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse gælder for faglærte og ufaglærte ledige samt personer med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsuddannelse.
Din A-kasse eller dit jobcenter kan hjælpe dig med at vurdere, om du er i målgruppen.
Se AMU SYDs nationale positivliste her →
Har du spørgsmål eller brug for vejledning ift. uddannelse og kurser, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 76 37 37 37 eller booke en gratis vejledningssamtale her →

Fleksibel jobrettet uddannelse for ledige

Har du ret 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du frit vælge mellem kurser inden for samme erhvervsgruppe.
Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan benyttes efter 5 ugers ledighed.
 • Er du UNDER 25 år...
  skal du have gennemført kurserne inden for 6 måneder.

 • Er du OVER 25 år...
  skal du have gennemført kurserne inden for 9 måneder.

Se AMU SYD nationale positivliste her →
 • Inden du kan blive optaget på kursus, skal du have haft kontakt med dit Jobcenter, som skal give dig lov til at deltage på kurset.
 • Jobcentret skal betale for din kursusdeltagelse og skal derfor bestille kursuspladsen til dig hos AMU SYD.
 • Når jobcentret har bestilt din kursusplads, vil du 2-4 uger før kursusstart modtage indkaldelsespapirer.
 • Dit mødetidspunkt fremgår i dit indkaldelsesbrev.
 • Du kan se på info-skærmene, lige inden for døren, hvor dit hold skal mødes.
 • Bemærk: Møder du ikke til tiden den første kursusdag, kan kursuspladsen være givet til en anden.
 • Kran- og Gaffeltruckcertifikat
  Er du ikke i besiddelse af et kørekort, skal du aflevere en gyldig lægeerklæring, inden vi kan udstede et certifikat til dig. Eventuelle udgifter til lægeerklæring betaler du selv. Det er samme lægeerklæring, som bruges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.
 • Kørekortgivende kurser
  Udgifter til stempelmærker, lægeerklæring og evt. chaufføruddannelsesbevis afholdes af dig selv.

(Gælder ikke hvis du er højtuddannet)

  

Tilmelding
Har du tilmeldt dig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du på forhånd modtaget Skema AR237, som det forudsættes, at du har udfyldt og sendt til din A-kasse.
Bemærk: Du kan kun deltage på kurset, når din A-kasse har attesteret AR237 OG dit JOBCENTER har godkendt din kursusdeltagelse.
 
Hvordan søger jeg om befordringsgodtgørelse? 
Får jeg stadig dagpenge under kursusforløbet?
Under kursusdeltagelsen bibeholder du dine dagpenge.