Befordringsgodtgørelse

Ønsker du at søge om befordringsgodtgørelse, skal du udfylde skemaet "Ansøgning om befordringsgodtgørelse" (PDF) >

På kursets sidste dag, skal du henvende dig i administrationen hos AMU SYD, som skal attestere skemaet for dit fremmøde og derefter skal du sende skemaet til din A-kasse, som behandler ansøgningen.

Alle punkter på skemaet "Ansøgning om befordringsgodtgørelse" skal udfyldes og indsendes til din a-kasse.

Du kan opnå befordringsgodtgørelse, hvis du har over 24 km daglig transport fra din bopæl til kursusstedet. Satser efter gældende regler.