Økonomisk tilskud

Økonomisk tilskud

VEU-godtgørelse

 

Alle kan deltage i AMU-uddannelser

... men betingelserne for deltagelsen afhænger af dit uddannelsesniveau.

  • Er du ufaglært eller faglært, betales et mindre kursusgebyr for kursusdeltagelsen og der kan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

  • Er du højtuddannet, skal der betales fuld pris for kursusdeltagelsen.

  • Har du ikke brugt sin højere uddannelse de seneste 5 år, kan der søges VEU- og befordringsgodtgørelse.
Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen. Du får godtgørelse for de timer, du deltager i kurset.
Du kan se satsen og hente mange andre oplysninger om VEU-godtgørelse på borger. dk →  
Se video om hvordan du som kursist kan ansøge om VEU-godtgørelse →

Se video om hvordan virksomheden kan ansøge om VEU-godtgørelse →
Se video om hvornår VEU-godtgørelse udbetales til dig som kursist 

Se video om hvornår VEU-godtgørelse udbetales til virksomheden 
Læs mere om VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk →