Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på AMU SYD

 
AMU SYD danner rammen for samværet mellem rigtig mange mennesker i dagligdagen. Alle har indflydelse på og ansvar for, at samværet bliver en positiv oplevelse. Vi forventer, at du udviser almindelig god opførsel.

På AMU SYD lægger vi vægt på en god og ordentlig omgangstone både mellem elever og lærere, og eleverne imellem. Samværet skal være præget af gensidig respekt. Det er en fælles opgave, at fastholde en god skolekultur, hvor alle udviser tolerance og hensynsfuld adfærd, og hvor mobning, vold og chikane mod andre er uacceptabelt.

Vi lægger også vægt på samarbejde og fællesskab, og derfor forventer vi, at du går positivt ind i arbejdet og deltager aktivt med at lære nyt gennem samvær og samarbejde med andre.

Vi forventer, at du møder til tiden, rydder op efter dig, slukker din mobil i timerne og undlader at forlade undervisningen i utide. Vi forventer også, at du behandler skolens bygninger, inventar, bøger og udstyr ordentligt.

AMU SYD er en røgfri skole. Rygning kan kun finde sted på særligt anviste områder. Hvis du overtræder reglerne for orden og samvær, kan det medføre forskellige sanktioner afhængig af situationen.

Læs alle AMU SYDs studie- og ordensregler i pdf-filen, et andet sted på siden.
Relaterede filer