Overnatning

Overnatning

i forbindelse med dit kursus

Overnatning i Kolding

 

Du har mulighed for overnatning i forbindelse med dit AMU-kursus 

Alle kursister kan overnatte, men du skal opfylde en række krav, for at kunne modtage tilskud.
I oversigten herunder kan du læse mere om reglerne for tilskud og befordring ifm. dit kursus.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om tilskuddet gælder for dig.
For at kunne få tilskud til overnatning, skal du opfylde følgende krav:

 • Er du i job, skal du tilhøre AMUs målgruppe.
  Det betyder, at dit uddannelsesniveau ikke må overstige erhvervsuddannelse.
 • Afstanden mellem din bopæl og dit uddannelsessted skal samlet udgøre mere end 120 km tur/retur.
Hvis du opfylder kravene for at få tilskud til overnatning, kan du få et tilskud på max. kr. 550,- pr. overnatning.
 • Du kan få tilskud til overnatning allerede fra natten op til første kursusdag.
 • Overstiger dine overnatningsudgifter ikke max. tilskuddet på kr. 550,00 kan du anvende restbeløbet op til kr. 550,00 til kost.
 • Når du er ledig, skal tilskud til overnatning søges hos dit lokale jobcenter.
 • Det er jobcentret, der godkender din ansøgning, og det er vigtigt at godkendelsen er på plads, før du booker din overnatning. 
Nej, så er du desværre uden for AMUs målgruppe og kan ikke få tilskud til overnatning.
Du har dog altid mulighed for indkvartering ifm. dit kursus, men du skal selv afholde udgiften. 
Er du ledig, kan der gælde særlige regler for dig. Kontakt dit jobcenter for at høre nærmere.
Du skal selv booke og betale din overnatning på det valgte overnatningssted.
 • Du skal selv bestille og betale udgiften til overnatningen, og derefter sende
  Ansøgning om overnatning og kopi af faktura, hvoraf navn/navne, cpr.nr. og periode for overnatning skal fremgå, til AMU SYDs i bogholderi. 
 • Har du valgt en overnatningsmulighed, som er billigere end kr. 550,00 kan resten af tilskuddet anvendes til kost. For at få tilskud til kost, skal du ligeledes aflevere en kopi af kvitteringer.
 • "Ansøgning om overnatning (PDF)" og dokumentation for overnatningsudgifter skal være AMU SYD i hænde senest 4 uger efter sidste kursusdag ellers bortfalder retten til Ansøgning tilskud.
 • Du kan sende ansøgning og dokumentation pr. brev til:
 
AMU SYD
C.F. Tietgens Vej 6
6000 Kolding
 
Alternativt kan bilag og ansøgning sendes via mail sikkerpost@amusyd.dk
Hvis du opfylder reglerne for tilskud, vil du få udbetalt tilskuddet senest 5 hverdage efter AMU SYD har modtaget ansøgning og dokumentation.
Befordringstilskud / kilometerafstand ved indkvartering beregnes som afstanden mellem bopæl og uddannelsessted, uanset hvor indkvarteringen faktisk finder sted.
Desuden ydes der ikke tilskud til befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted i indkvarteringsperioden. Der ydes kun tilskud til ud- og hjemrejse ved kursets start og slut og evt. mellemliggende weekender/helligdage - dog højst for 400 km pr. rejse.


Overnatningsmuligheder i Kolding

artikel-overnatning-bramdrupdam-kro

Bramdrupdam Kro

- Tættest på AMU SYD
 
Adresse
Vejlevej 332, Kolding
 
Kontakt
Elsebeth Knudsen
Tlf.: 75 56 82 88
 
bramdrupdamkro.dk
artikel-hotel-kolding

Hotel Kolding

- Tættest på offentlig transport 
 
Adresse
Banegårdspladsen 7, 6000 Kolding
 
Kontakt
Tlf.: 76 37 54 00
Mail: wehelp@hotelkolding.dk
 
hotelkolding.dk 
artikel-sportel

Kolding Sportel

- Billigste overnatning

Adresse
Ambolten 2-6, Kolding
 
Kontakt
Tlf.: 76 32 60 00
Mail: info@koldinghallerne.dk

koldinghallerne.dk/sportel