slide-kursusinfo-transport

Kursusinformation Transport

 
På denne side finder du vigtige informationer, når du skal på et af vores kurser inden for transport.

Scroll ned og find dit kursus 🔻
Find dit kursus nedenfor  og se hvad du skal være særligt opmærksom på.

🔻 Lastbil | Vogntog | Bus

KURSUSINFORMATION TIL DIG, DER SKAL TAGE KØREKORT TIL LASTBIL, VOGNTOG ELLER BUS ↓

 1. ▶ Billedet til dit nye kørekort
  Du skal have taget et vellignende foto hos en fotohandler.
  Der stilles specielle krav til fotoet, men dem kender fotohandlerne.
  Fotoet skal medbringes, når du skal til lægen og have lavet din lægeattest.
   
 2. ▶ Bestil tid til en lægeattest ved din egen læge
  Inden kursusstart skal du have en lægeattest, så du kan få din ansøgning om kørekort godkendt ved Borgerservice.
  Du kan ikke komme til teoriprøve før din ansøgning er godkendt.

  Udfyld dette skema online, inden besøget ved lægen →
  Husk også at medbringe dit kørekortfoto.

  Hvis din lægeattest af helbredsmæssige årsager bliver sendt videre til embedslægen af Borgerservice, det vil ofte give en længere sagsbehandlingstid. Kontakt os på tlf. 76 37 37 37, hvis dette er tilfældet.

  Bemærk: Udgifter til lægeattest og køreprøvegebyr er ikke inkluderet i kursusgebyret.
   
 3. ▶ Ansøgning om kørekort
  Ansøgning om kørekort findes i Køreprøvebooking →

  Skal du tage kørekort til bus, skal du være opmærksom på, at du skal udfylde 2 forskellige ansøgninger; en for kategori D og en for EP D.

  Ansøgningen/-erne udskrives og afleveres på Borgerservice sammen med lægeattesten.
   
 4. ▶ Til Borgerservice vedr. ansøgning om kørekort og lægeattest
  Borgerservice afgør om betingelserne for at udstede et nyt kørekort er opfyldt.

  Ansøgning om kørekort kan indleveres til enhver borgerservice, uanset hvor du har bopæl. Her skal du medbringel ægeattest og legitimation fx sundhedskort.

  Husk at gøre borgerservice opmærksom på, at du tager kørekortet hos AMU SYD.

  Der kan være forskellige procedurer for aflevering af ansøgninger om kørekort, alt efter hvilken borgerservice du henvender dig til. Tjek på deres hjemmeside, eller kontakt dem for information.

  Den af borgerservice godkendte ansøgning skal medbringes og afleveres til underviseren første kursusdag, hvis det er muligt.

 5. ▶ Betaling af gebyr til kørekort sker ved AMU SYD
  Din underviser forklare nærmere om, hvordan og hvornår du skal betale for dit kørekort.
Ved deltagelse på
 • Personbefordring med bus og Godstransport med lastbil skal du have gyldigt kørekort kategori B
 • Kørsel med vogntog, kategori C/E skal du have gyldigt kørekort kategori C
 • Kørsel med vogntog, kategori D/E skal du have gyldigt kørekort kategori D
 • Kvalifikationsuddannelsen til bus eller lastbil skal du skal have et gyldigt kørekort til enten kategori C eller D.
Tjek udløbsdatoen på dit kørekort, inden du starter på kursus.
Hvis det er udløbet, skal du have en lægeerklæring og derefter henvende dig hos Borgerservice for at få fornyet kørekortet.
Du kan godt deltage på kurserne med et midlertidigt kørekort.

Du skal medbringe dit fysiske kørekort, da vi skal bruge en kopi.
På "Godstransport med Lastbil" og "Personbefordring med Bus" er det et krav at alle deltagere skal køre mørkekørsel.
Der vil derfor være aftenundervisning én aften under kursusforløbet.
Dato for aftenundervisningen vil blive oplyst den første kursusdag.
Der aflægges prøve online.
For at logge ind til prøven, skal du anvende dit MitID. Det er derfor vigtigt, at du husker det på prøvedagen.
På kørekortgivende kurser er der altid følgende udgifter ud over evt. kursusgebyr:
 
 • Personbefordring med bus
  • Lægeattest
  • 2 x køreprøvegebyr: kr. 1.870,00*
  • Udstedelse af EU-bevis: kr. 260,00*

 • Godstransport med lastbil
  • Lægeattest
  • 1 x Køreprøvegebyr: kr. 1.170,00*
  • Udstedelse af EU-bevis: kr. 260,00*

 • Kørsel med vogntog, kategori C/E og D/E
  • Lægeattest
  • 1 x Køreprøvegebyr: kr. 1.170,00*

* Der tages forbehold for gebyrændringer.

Udgifterne afholdes af dig selv.
🔻 ADR - farligt gods

KURSUSINFORMATION TIL DIG, DER SKAL PÅ ADR-KURSUS ↓

Deltagerbetingelser
Første kursusdag skal du medbringe billedlegitimation i form af kørekort eller pas
 • Du må ikke have nogen form for fravær på kurset
 • Du skal som minimum have kørekort til traktor/motorredskab
 • Der må forventes længere undervisningstid nogle af dagene
 • For udstedelse af ADR-bevis (plastikkort) skal der betales et gebyr på kr. 320,00 *.
* Der tages forbehold for gebyrændring.

Medbring MitID på prøvedagen
Der aflægges prøve online.
For at logge ind til prøven, skal du anvende dit MitID. Det er derfor vigtigt, at du husker det på prøvedagen.
Deltagerbetingelser
 • Første kursusdag skal du medbringe dit originale, gyldige ADR-bevis
 • Du må ikke have nogen form for fravær på kurset
 • Der må forventes længere undervisningsdage nogle af dagene
 • Du skal minimum have kørekort til traktor/motorredskab
 • For udstedelse af ADR-bevis (plastikkort) skal der betales et gebyr på kr. 320,00 *.
 • Bemærk at du senest kan deltage i en prøve på repetitionskursus på den udløbsdato, der står på dit ADR-bevis.
* Der tages forbehold for gebyrændring.

Medbring MitID på prøvedagen
Der aflægges prøve online.
For at logge ind til prøven, skal du anvende dit MitID. Det er derfor vigtigt, at du husker det på prøvedagen.

🔻 EU-efteruddannelse

KURSUSINFORMATION TIL DIG, DER SKAL PÅ EU-efteruddannelse ↓

Kørekort
Du skal have et gyldigt kørekort til enten kategori C eller D. Tjek derfor udløbsdatoen på dit kort inden kursusstart.
Hvis det er udløbet, skal du have en lægeerklæring og derefter henvende dig hos Borgerservice for at få fornyet kørekortet.
Du kan godt deltage på kurset med et midlertidigt kørekort.
Du skal medbringe dit fysiske kørekort, da vi skal bruge en kopi.
 
EU chaufføruddannelsesbevis
Har du i forvejen et EU chaufføruddannelsesbevis, skal du medbringe dette – også selvom det er udløbet.
Kurset indeholder faget ”Køreteknik” som foregår i Viborg eller Djursland. Transport til køretekniskanlæg foregår i fælles bus.

Vi kører med 2 forskellige afgange, kl. 05:45 eller kl. 07:45. Det fremgår af dit indkaldelsesbrev, hvilken afgang dit hold har.
Der er fuld forplejning denne dag.


Afgang 05:45
•    Afgang fra AMU SYD kl. 05:45, fra P-pladsen H. C. Ørsteds Vej.
•    Forventet hjemkomst til AMU SYD ved kl. 17.30-tiden.

Afgang 07:45
•    Afgang fra AMU SYD kl. 07:45, fra P-pladsen H. C. Ørsteds Vej.
•    Forventet hjemkomst til AMU SYD ved kl. 19.30-tiden.
Efter kurset får du udleveret et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis.
Gebyret kan være opkrævet sammen med kursusgebyret. Ellers vil betalingsinformationen kunne findes på det midlertidige chaufføruddannelsesbevis.
Tager du EU-beviset som split-kursus, skal du, for at få udstedt beviset, inden for 1 år have gennemført alle 5 kursusdage:
 • 2 obligatoriske kursusdage
 • 2 brancherettede kursusdage
 • 1 valgfri kursusdag.
Hvis du med dette kursus afslutter de samlede 5 kursusdage, skal du 3 hverdage inden 1. kursusdag sende kopi af beviser for de øvrige kursusdage, du har i forvejen til AMU SYD. Gerne pr. mail til kursus@amusyd.dk

🔻 Kran

KURSUSINFORMATION TIL DIG, DER SKAL PÅ KRANBASIS, ELLER KURSUS I MOBILKRAN ↓

Kørekort eller lægeattest
 • Kørekort til minimum kategori B eller
 • gyldig lægeattest til kørekort (der kræves ikke billede)
 
Ekstra udgifter afholdes af dig selv
Er du ikke i besiddelse af et kørekort, skal du aflevere en gyldig lægeattest, inden vi kan udstede et certifikat til dig. Eventuelle udgifter til lægeattest betaler du selv. Det er samme lægeattest, som bruges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.
Der aflægges prøve i online.
For at logge ind til prøven, skal du anvende dit MitID. Det er derfor vigtigt, at du husker det på prøvedagen.
Du skal bruge sikkerhedsfodtøj og hjelm i øvelsesområdet.
Du kan medbringe dit eget eller låne på skolen.

🔻 Taxi

KURSUSINFORMATION TIL DIG DER SKAL PÅ TAXA-KURSUS ↓

Du skal opfylde følgende krav for at blive taxichauffør
 • Være fyldt 21 år.
 • Have haft kørekort kategori B i mindst 3 år.
 • Sprogkrav - der er særlige krav, når du skal køre taxi - Læs mere på færdselsstyrelsens hjemmeside → (medbring bevis).
 • Fremsende gyldig lægeattest til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.
Detaljerede oplysninger samt ansøgningsformular kan du finde her →
Du skal medbringe dit fysiske kørekort den første dag, da vi skal bruge en kopi.
Bestil hurtigst muligt en tid hos din læge for udstedelse af en lægeattest.
 
Læge kan indsende lægeattest digitalt
Lægen kan indscanne og sende den underskrevne attest digitalt. Kræver MitID medarbejdersignatur.

Læge kan indsende lægeattest pr. brev
Lægen kan indsende attesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Hent lægeattest til ansøgning om chaufførkort (PDF) her →
Der aflægges prøve online.
For at logge ind til prøven, skal du anvende dit MitID. Det er derfor vigtigt, at du husker det på prøvedagen.
Der er en ekstra udgift til
 • lægeattest og 
 • udstedelse af chaufførkort til Færdselsstyrelsen.

🔻 Varebil

KURSUSINFORMATION TIL DIG, DER SKAL PÅ KURSUS FOR VAREBILSCHAUFFØRER ↓

Medbring dit kørekort
 • Du skal have gyldigt kørekort kategori B, for at deltage på kurset.
 • Du skal medbringe dit fysiske kørekort, da vi skal bruge en kopi.
 
Hent dit varebilschaufføruddannelsesbevis 
Efter kurset kan du hente dit midlertidige varebilschaufføruddannelsesbevis her →
Her betaler du også for udstedelse af beviset.
 
MitID - Husk det til prøvedagen
Der aflægges prøve online.
For at logge ind til prøven, skal du anvende dit MitID. Det er derfor vigtigt, at du husker det på prøvedagen.
Du skal være fritaget fra den grundlæggende kvalifikationsuddannelse
Medbring din godkendelse om fritagelse fra den grundlæggende kvalifikationsuddannelse til varebil fra Færdselsstyrelsen, for at vi kan indberette din kursusdeltagelse.
Vær opmærksom på, at hvis Færdselsstyrelsen afviser din ansøgning om fritagelse og du allerede har deltaget i efteruddannelseskurset, skal du gennemføre den grundlæggende varebilschauffør uddannelse (3 dage) og bestå den afsluttende prøve, før du kan få dit varebilschaufføruddannelsesbevis.
Læs mere på varebilskrav.dk →
 
Medbring dit kørekort
 • Du skal have gyldigt kørekort kategori B, for at deltage på kurset.
 • Du skal medbringe dit fysiske kørekort, da vi skal bruge en kopi.

Hent dit varebilschaufføruddannelsesbevis 
Efter kurset kan du hente dit midlertidige varebilschaufføruddannelsesbevis her →
Her betaler du også for udstedelse af beviset.