slide_artikel_kvalitet_paa_amusyd(7)

Kvalitet AMU

Kvalitet og evaluering

På AMU SYD lægger vi stor vægt på, at vores kurser- og uddannelsesforløb har en høj kvalitet og lever op til deltagernes forventninger.

Kvaliteten af vores undervisning sikrer vi bl.a. ved at evaluere hvert enkelt forløb.

På AMU-området følger vi den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, og for at overholde loven om gennemsigtighed og åbenhed, så giver vi her på hjemmesiden adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder.

Evalueringsredskabet er et fælles system som omfatter:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på AMUkvalitet, hvor alle resultater ligger.