Bestyrelsen

Morten William Pedersen (3F Fredericia) • Johnny Jørgensen (AMU SYD) • Jens Lund (FOA) • Steffen Steffensen (AMU SYD) • Thies Mathiesen (Region Syddanmark) • Lasse Jensen (Lantmännen Cerealia A/S) • Claus Lykke (Primo Danmark A/S) • Pia Maul Andersen (3F Industrigruppen) • Formand - Peter Thuesen Andersen (3F Kolding) • Peter B. Andersen (AMU SYD) • Næstformand Charlotte Lynge (Rockwool A/S) • Ole Alsted (Kolding Kommune) • Heino Svenningsen (AMU SYD)
Ikke på billedet: Svend Hansen (3F) • Jens Birkegaard (Universal Transport A/S)

AMU SYD – en selvejende institution med en bestyrelse

AMU SYD er en selvejende uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet. Vores overordnede formål er som beskrevet i vedtægterne at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Vores udbud omfatter primært arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), og så er vi en erhvervsskole med pt. 3 uddannelsesretninger (EUD). 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af AMU SYD og derfor også ansætter direktøren. Det betyder, at det er bestyrelsen, som har ansat vores nuværende direktør Heino Svenningsen. Faktisk er Heino tidligere formand for bestyrelsen, så han allerede inden ansættelsesstart kendte en del til AMU SYD.

Medlemmerne i bestyrelsen skal med deres erfaringer og faglige viden om uddannelse og arbejdsmarkedet sætte rammerne for det strategiske arbejde på AMU SYD.

Vores nuværende formand Peter Thuesen Andersen er en af repræsentanterne for arbejdstagerorganisationer. Vores næstformand Charlotte Lynge er til gengæld repræsentant for arbejdsgiverorganisationerne.

AMU SYDs bestyrelse
Vedtægter
Resultatkontrakt
Resultatkontrakt udmøntning 2020
Basisramme: 45%
Ekstraramme:   100%