AMU SYDs bestyrelse

AMU SYDs bestyrelse

amu-syd-bestyrelse-090623

Asbjørn Nielsen (AMU SYD) • Johnny Jørgensen (AMU SYD) • Jens Lund (FOA) • Lasse Jensen (Lantmännen Cerealia A/S) • Claus Lykke (Lynddahl A/S) • Iben Lehmann Rasmussen (Kolding Kommune) • Næstformand Charlotte Lynge (Rockwool A/S) • Poul Erik Jensen (Region Syddanmark) • Pia Maul Andersen (3F Industrigruppen) • Michael Gregersen (Alex Andersen Ølund A/S) • Formand Peter Thuesen Andersen (3F Kolding) • Carsten Nørgaard (AMU SYD) • Jesper F. Jacobsen (AMU SYD)

Ikke på billedet: Svend Hansen (3F Vejle)


AMU SYD – en selvejende institution med en bestyrelse
AMU SYD er en selvejende uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet. Vores overordnede formål er som beskrevet i vedtægterne at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Vores udbud omfatter primært arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), og så er vi en erhvervsskole med pt. 3 uddannelsesretninger (EUD).
 
Vi bød en ny bestyrelse velkommen 1. maj 2022
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 4 årig periode løbende fra 1. maj efter, at der har været valg til kommunalbestyrelsen. Et af vores bestyrelsesmedlem er netop udpeget af byrådet i Kolding. Du kan se den samlede medlemsliste nederst på siden.  
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af AMU SYD og ansætter derfor vores direktør. Det betyder, at det er bestyrelsen, som pr. 01.05.23 har ansat vores nuværende direktør Asbjørn Nielsen.
 
Medlemmer, næstformand og formand
Medlemmerne i bestyrelsen skal med deres erfaringer og faglige viden om uddannelse og arbejdsmarkedet sætte rammerne for det strategiske arbejde på AMU SYD.
Vores næstformand Charlotte Lynge er en af repræsentanterne for arbejdsgiverorganisationerne.
Peter Thuesen Andersen, som er vores formand, er til gengæld en af repræsentanterne for arbejdstagerorganisationer og udtaler: ”Som bestyrelsesformand er en af mine største opgaver at bidrage til, at AMU SYD får succes som den vigtigste uddannelsesinstitution i Syddanmark”.


Relaterede filer