Samarbejder

samarbejder
Meritafklaring og RKV
EUC Lillebælt og AMU SYD

Samarbejdsaftale - FKB 2786
AMU Nordjylland, EUC Lillebælt, VIA UC og AMU SYD

Samarbejdsaftale - FKB 2756
Den jydske Haandværkerskole og AMU SYD

Samarbejdsaftale - FKB 2757
Den jydske Haandværkerskole og AMU SYD

Samarbejdsaftale om meritafklaring indenfor intern/ekstern transport
AMU Nordjylland og AMU SYD

Samarbejdsaftale om Vindmølleoperatører med specialet vingeproduktion - uddannelsesordning 1300
Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern og AMU SYD

Samarbejdsaftale om svendeprøver indenfor gartnerområdet
Jordbrugets Uddannelses Center i Beder og AMU SYD

Samarbejdsaftale om udbud af AMU for indsatte
Kriminalforsorgen, Områdekontoret Vest Danmark, Adelgade 75, 9500 Hobro

Uddrag fra udbudspolitikken

AMU SYD har indgået en række samarbejdsaftaler med andre skoler og institutioner, både uden for og inden for regionen.

 
 
DET GRØNNE OMRÅDE 

PLASTOMRÅDET

 • Den Jyske Håndværkerskole
  Samarbejdsaftale er indgået med Den Jyske Håndværkerskole og har til formål at styrke og effektivisere skolernes udbud af AMU kurser inden for plastområdet og plastuddannelserne, gennem koordinering og ressourceudnyttelse. TECHCOLLEGE fik godkendelsen i udbudsrunden 2019.


TEKNISK ISOLERING

 • Kriminalforsorgen Syddanmark
  Der er indgået en aftale med Kriminalforsorgen Syddanmark om gennemførelse af AMU-kurser inden for teknisk isolering, i deres institutioner.

 

EKSTERN TRANSPORT

 • AMU Danmark
  AMU Danmark er en sammenslutning af 13 danske erhvervsskoler og AMU-udbydere, der dækker hele landet. AMU Danmarks samlede uddannelsesportefølje rummer det bredeste samlede uddannelsesudbud i Danmark. AMU Danmak hjælper virksomheden med administrationen ifm. uddannelse og kompetenceudvikling.

 • EUC Lillebælt
  AMU SYD samarbejder med EUC Lillebælt om udbud af hold samt lån af faglærere.
 • Trafikskolen og UC Trafik
  Derudover samarbejdes med Trafikskolen i Esbjerg og UC Trafik, med det formål at styrke, sikre og effektivisere skolernes udbud af transportkurser.

 • AMU Transport Danmark
  Transportskolesamarbejdet AMUTRANSPORTDANMARK er en uafhængig forening, hvor 19 af landets uddannelsesinstitutioner samarbejder omkring udvikling, planlægning og gennemførsel af AMU kurserne inden for transport og logistik. AMUTRANSPORTDANMARK udbyder samtlige AMU kurser inden for transporterhvervets fagområder. Kursusudbuddet koordineres dagligt, og samarbejdet kan til enhver tid opfylde den efterspørgsel, der kommer fra såvel jobcentre, medarbejdere som virksomheder.

Lån af skolegodkendelser

For at tilgodese den bedst mulige uddannelsesdækning er det muligt for en godkendt uddannelsesinstitution at udlægge undervisning til en anden uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse.

Uddannelsesinstitutionen der udlægger undervisningen, har det overordnede ansvar for kvalitetssikring og tilsyn af de pågældende uddannelser som gennemføres som udlagt undervisning.

Udlægning kan alene finde sted inden for den godkendte institutions dækningsområde.

Udlagt undervisning fra AMU SYD →

Udlagt undervisning til AMU SYD →

AMU SYD udliciterer følgende opgave til:

 

Sand Balance

Fag: 49376 Samarbejde i teams | 45644 Kommunikation og kulturforståelse | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 49824 Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd | 45622 Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet | 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan | 49259 Kommunikation i teams | 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse | 40373 Sidemandsoplæring | 45261 Kundeservice
Periode: 01.11.22 - 31.10.23
Underviser: Nathalia Jochumsen

Coach For Business

Fag: 49350 Materialekendskab og rengøringskemi | 49326 Daglig erhvervsrengøring | 49347 Daglig erhvervsrengøring for F/I | 49367 Ergonomi ved rengøringsarbejdet | 45261 Kundeservice
Periode: 01.11.22 - 31.10.23
Underviser: Sanne M Pedersen

LP Interact

Konsulentydelser
Periode: 01.01.23 - 31.12.23
Underviser: Lisbeth Petersen

Nowack Consulting

Fag: 49376 Samarbejde i teams | 45644 Kommunikation og kulturforståelse | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 49824 Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd | 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet | 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan | 49259 Kommunikation i teams | 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse | 40373 Sidemandsoplæring
Periode: 01.11.22 - 31.10.23
Underviser: Tommy Nowack

Meldgaard Consulting

Fag: 49376 Samarbejde i teams | 40373 Sidemandsoplæring | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 49824 Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd | 49378 Teamkoordinator rollen | 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere | 49259 Kommunikation i teams | 49377 Sikker adfærd i produktionen | 49379 Udvikling af sikkerhedskultur i industrien | 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job | Lean værktøjer
Periode: 01.11.22 - 31.10.23
Underviser: Preben Meldgaard


Læs om udlicitering i AMU SYDs udbudspolitik →

Kvalitetskontrol og opfølgning

AMU SYD fører løbende tilsyn med, om den private udbyder gennemfører uddannelserne i overensstemmelse med undervisnings- og lektionsplanen samt de øvrige krav, der stilles til den private udbyder.

På AMU SYDs anmodning skal den private udbyder levere tilstrækkelige oplysninger til, at AMU SYD kan sikre, at den private udbyder gennemfører opgaverne omfattet af udliciteringsaftalen korrekt. I forbindelse med tilsynet kan AMU SYD overvære dele af eller hele undervisningen ved anmeldt eller uanmeldt besøg.

Kontakt

Ved uddybende spørgsmål til ovenstående eller konkret forespørgsel på en udliciteringsopgave, kontakt venligst uddannelseschefen på det pågældende fagområde.

AMU SYDs gode samarbejdspartner Jobcenter Kolding, har denne profil på LinkedIn, hvor der løbende lægges gode CV'er op på kandidater til mange forskellige brancher.
Mangler du eller din virksomhed af og til arbejdskraft, kan vi anbefale af følge siden, eller kontakte dem direkte ved "Virksomhedsservice".
Relaterede filer