Samarbejder

Samarbejder

AMU SYD udliciterer følgende opgave til:

Fag:
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering
45261 - Kundeservice
45362 - Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45622 - Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
47632 - Den personlige uddannelses- og jobplan
48881 - Sundhed for operatører i virksomheden
49259 - Kommunikation i teams
49934 - Sund kollega i insutriel produktion
 
Periode: 01.11.23 - 31.10.24
Underviser: Bente Meltesen
Fag:
22098 - Affald i industrien 1, sortering
22099 - Affald i industrien 2, genanvendelse
40658 - Produktionsoptimering for operatører vha. lean
43937 - Anvendelse af 5-S-modellen for operatører
43938 - Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
43939 - Systematisk problemløsning for operatører
45363 - Kunde-/leverandør-forhold for operatører
47085 - Lean-support i produktionen
47373 - Praktisk problemløsning for operatører
47392 - Auditforståelse i en produktionsvirksomhed
48676 - Six Sigma for produktionsmedarbejdere
48677 - Six Sigma for produktionsmedarbejdere
49086 - Anvendelse af leanværktøjer i produktionen
49262 - Brug af lean i teams
49264 - Tavlemøder
49428 - Omstillingseffektivisering for operatører
49589 - Intro til Lean
49785 - Introduktion til bæredygtig omstilling
49973 - Medspiller til grøn omstilling i produktionen

Periode:
01.11.23 - 31.10.24

Underviser:
Michael Berggreen
Fag:
49184 - Innovation i produktionen
49554 - Bæredygtig produktion
49785 - Introduktion til bæredygtig omstilling
49973 - Medspiller til grøn omstilling i produktionen
21903 - Farligt affald i industrien 2, genanvendelse
21904 - Ressourceanvendelse i grønne værdikæder
21905 - Dokumentation af ressourceanvendelse

Periode:
01.02.2024 – 31.01.2025

Underviser:
Allan Iversen
Fag:
40805 - Mentoruddannelsen
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering
45622 - Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet
49259 - Kommunikation i teams
49934 - Sund kollega i produktionen

Periode:
01.04.2024 – 31.03.2025

Underviser:
Ole Drejer
Fag:
40373 - Sidemandsoplæring
40805 - Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering
48049 - Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
49259 - Kommunikation i teams
49376 - Samarbejde i teams
49377 - Sikker adfærd i produktionen
49378 - Teamkoordinator rollen
49379 - Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
49824 - Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
Lean værktøjer
 
Periode:
01.11.23 - 31.10.24

Underviser:
Preben Meldgaard
Fag:
49376 - Samarbejde i teams
45644 - Kommunikation og kulturforståelse
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering
49824 - Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
45622 - Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
47632 - Den personlige uddannelses- og jobplan
49259 - Kommunikation i teams
45362 - Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
40373 - Sidemandsoplæring

Periode:
01.11.23 - 31.10.24

Underviser:
Tommy Nowack
Fag:
Lean fag
49377 - Sikker adfærd i produktionen
49379 - Udvikling af sikkerhedskultur i industrien

Periode:
01.04.2024 – 31.03.2025

Underviser:
Palle Lind Jensen
Fag:
40002 - Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet
40003 - Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40003 - Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40025 - Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager
40337 - Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system
40338 - Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen
40373 - Sidemandsoplæring
43179 - Fastlæggelse af mål ved personligt salg
44373 - Anvendelse af præsentationsprogrammer
44396 - Præsentationsteknik i administrative funktioner
44478 - Reklamationshåndtering
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering
45261 - Kundeservice
45362 - Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45368 - Værdibaserede arbejdspladser
45369 - Videndeling og læring for medarbejdere
45389 - Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45622 - Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
46472 - Personligt salg - kundens behov og løsninger
46493 - Konflikthåndtering
47189 - Online kundeservice og -rådgivning
47212 - Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
47236 - Administrative opgaver i salgsarbejdet
47248 - Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner
47249 - Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner
47250 - Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
47252 - Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner
47296 - Kundeservice i administrative funktioner
47297 - Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
47632 - Den personlige uddannelses- og jobplan
48005 - Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder
48395 - Etablering af teams
49259 - Kommunikation i teams
49266 - Forretningsforståelse i produktionen
49376 - Samarbejde i teams
49382 - Udvikling af teams
49384 - Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
49733 - Møde- og webinartilrettelæggelse
49824 - Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd.

Periode:
01.11.2023 til 31.10.2024

Underviser:
Rikke Tangaa
Fag:
40373 - Sidemandsoplæring
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering
45261 - Kundeservice
45362 - Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45622 - Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
45644 - Kommunikation og kulturforståelse
47632 - Den personlige uddannelses- og jobplan
49259 - Kommunikation i teams
49376 - Samarbejde i teams
49824 - Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd

Periode:
01.11.23 - 31.10.24

Underviser:
Maria Jæger
Fag:
40373 - Sidemandsoplæring
44853 - Kommunikation og konflikthåndtering
45261 - Kundeservice
45362 - Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45622 - Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet
45644 - Kommunikation og kulturforståelse
47632 - Den personlige uddannelses- og jobplan
49259 - Kommunikation i teams
49376 - Samarbejde i teams
49824 - Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd
 
Periode:
01.11.23 - 31.10.24

Underviser:
Nathalia Jochumsen
Læs om udlicitering i AMU SYDs udbudspolitik →

Kvalitetskontrol og opfølgning

AMU SYD fører løbende tilsyn med, om den private udbyder gennemfører uddannelserne i overensstemmelse med undervisnings- og lektionsplanen samt de øvrige krav, der stilles til den private udbyder.
På AMU SYDs anmodning skal den private udbyder levere tilstrækkelige oplysninger til, at AMU SYD kan sikre, at den private udbyder gennemfører opgaverne omfattet af udliciteringsaftalen korrekt. I forbindelse med tilsynet kan AMU SYD overvære dele af eller hele undervisningen ved anmeldt eller uanmeldt besøg.
 

Kontakt

Ved uddybende spørgsmål til ovenstående eller konkret forespørgsel på en udliciteringsopgave, kontakt venligst uddannelseschefen på det pågældende fagområde.