Samarbejder

Samarbejder

AMU SYD udliciterer følgende opgave til:

Fag: 48881 Sundhed for operatører i virksomheden | 49934 Sund kollega i insutriel produktion | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet | 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan | 49259 Kommunikation i teams | 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse | 45261 Kundeservice
Periode: 01.11.23 - 31.10.24
Underviser: Bente Meltesen
Fag: 49589 Intro til lean | 49264 Tavlemøder | 43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører | 43937 Anvendelse af 5 S- modellen for operatør | 47372 Anvendelse standardiseret arbejde for operatører | 49614 Forankring af learn kultur | 40658 produktionsoptimering  for operatører | 49086 Anvendelse af leanværktøjer i produktionen | 43939 Systematisk problemløsning for operatører | 47085 Lean - support i produktionen | 49554 Bæredygtig produktion
Periode: 01.11.23 - 31.10.24
Underviser: Michael Berggreen
Fag: 49554 - Bæredygtig produktion | 49184 - Innovation i produktionen | 49785 - Introduktion til bæredygtig omstilling | 49973 - Medspiller til grøn omstilling i produktionen | 21905 - Dokumentation af ressourceanvendelse | 21903 - Farligt affald i industrien 2, genanvendelse | 21904 - Ressourceanvendelse i grønne værdikæder
Periode: 01.02.2024 – 31.01.2025
Underviser: Allan Iversen
Fag: 49934 - Sund kollega i produktionen | 40805 - Mentoruddannelsen  | 44853 - Kommunikation og konflikthåndtering | 45622 - Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet | 49259 - Kommunikation i teams
Periode: 01.04.2024 – 31.03.2025
Underviser: Ole Drejer
Fag: 49376 Samarbejde i teams | 40373 Sidemandsoplæring | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 49824 Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd | 49378 Teamkoordinator rollen | 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere | 49259 Kommunikation i teams | 49377 Sikker adfærd i produktionen | 49379 Udvikling af sikkerhedskultur i industrien | 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job | Lean værktøjer
Periode: 01.11.23 - 31.10.24
Underviser: Preben Meldgaard
Fag: 49376 Samarbejde i teams | 45644 Kommunikation og kulturforståelse | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 49824 Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd | 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet | 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan | 49259 Kommunikation i teams | 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse | 40373 Sidemandsoplæring
Periode: 01.11.23 - 31.10.24
Underviser: Tommy Nowack
Fag: Lean fag | 49377 - Sikker adfærd i produktionen | 49379 - Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Periode: 01.04.2024 – 31.03.2025
Underviser: Palle Lind Jensen
Fag: 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet | 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere | 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere | 40025 Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager | 40337 Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system | 40338 Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen | 40373 Sidemandsoplæring | 43179 Fastlæggelse af mål ved personligt salg |44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer | 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner | 44478 Reklamationshåndtering | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 45261 Kundeservice | 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse | 45368 Værdibaserede arbejdspladser | 45369 Videndeling og læring for medarbejdere | 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen | 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet | 46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger | 46493 Konflikthåndtering | 47189 Online kundeservice og -rådgivning | 47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram | 47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet | 47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner | 47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner | 47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner | 47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner | 47296 Kundeservice i administrative funktioner | 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde | 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan | 48005 Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder | 48395 Etablering af teams | 49259 Kommunikation i teams | 49266 Forretningsforståelse i produktionen | 49376 Samarbejde i teams | 49382 Udvikling af teams | 49384 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere | 49733 Møde- og webinartilrettelæggelse | 49824 Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd.
Periode: 1/11-23 til 31/10-24
Underviser: Rikke Tangaa
Fag: 49376 Samarbejde i teams | 45644 Kommunikation og kulturforståelse | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 49824 Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd | 45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet | 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan | 49259 Kommunikation i teams | 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse | 40373 Sidemandsoplæring | 45261 Kundeservice
Periode: 01.11.23 - 31.10.24
Underviser: Maria Jæger
Fag: 49376 Samarbejde i teams | 45644 Kommunikation og kulturforståelse | 44853 Kommunikation og konflikthåndtering | 49824 Konflikthåndtering, kommunikation og adfærd | 45622 Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet | 47632 Den personlige uddannelses- og jobplan | 49259 Kommunikation i teams | 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse | 40373 Sidemandsoplæring | 45261 Kundeservice
Periode: 01.11.23 - 31.10.24
Underviser: Nathalia Jochumsen
Læs om udlicitering i AMU SYDs udbudspolitik →

Kvalitetskontrol og opfølgning

AMU SYD fører løbende tilsyn med, om den private udbyder gennemfører uddannelserne i overensstemmelse med undervisnings- og lektionsplanen samt de øvrige krav, der stilles til den private udbyder.
På AMU SYDs anmodning skal den private udbyder levere tilstrækkelige oplysninger til, at AMU SYD kan sikre, at den private udbyder gennemfører opgaverne omfattet af udliciteringsaftalen korrekt. I forbindelse med tilsynet kan AMU SYD overvære dele af eller hele undervisningen ved anmeldt eller uanmeldt besøg.
 

Kontakt

Ved uddybende spørgsmål til ovenstående eller konkret forespørgsel på en udliciteringsopgave, kontakt venligst uddannelseschefen på det pågældende fagområde.