Ledelse og organisation

AMU SYDs ledelse

Organisation

AMU SYD er en selvejende uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet. Skolen er et af i alt fem AMU-Centre.

AMU SYDs bestyrelse

Bestyrelsen ved AMU SYD er sammensat paritetisk, af medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer.

Formandsskabet består af

  • Bestyrelsesformand - Peter Thuesen Andersen, 3F
  • Næstformand - Charlotte Lynge, DI
  • Direktør - Heino Svenningsen, AMU SYD

Uddannelsesudvalg

Efteruddannelsesudvalg:

Til hvert af brancheområderne, AMU SYD udbyder uddannelser indenfor, hører et centralt efteruddannelsesudvalg, der er det landsdækkende organ for udvikling og vedligeholdelse af uddannelser inden for det pågældende område.

Lokalt uddannelsesudvalg:

Ligeledes er der for hver branche nedsat et lokalt uddannelsesudvalg, der rådgiver skolen om muligheder og behov for uddannelse i udbudsområdet, og således er med til at fremme samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

Organisationsplan