Ledelse og organisation

AMU SYD's ledelse
image description
Heino Svenningsen
Direktør
40 11 38 96 hsv@amusyd.dk
image description
Ole Møller
Salgs- og marketingchef
25 24 07 30 olm@amusyd.dk
image description
Bjarne Pedersen
Uddannelseschef
25 24 06 50 bjp@amusyd.dk
image description
Henning Grøn Thorsen
Uddannelseschef
25240760 hgt@amusyd.dk
image description
Peter Andersen
Økonomichef
25 24 07 20 pba@amusyd.dk

Organisation

AMU SYD er en selvejende uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet. Skolen er et af i alt fem AMU-Centre.

AMU SYDs bestyrelse

Bestyrelsen ved AMU SYD er sammensat paritetisk, af medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer.

Formandsskabet består af

  • Bestyrelsesformand - Peter Thuesen Andersen, 3F
  • Næstformand - Charlotte Lynge, DI
  • Direktør - Heino Svenningsen, AMU SYD

Uddannelsesudvalg

Efteruddannelsesudvalg:

Til hvert af brancheområderne, AMU SYD udbyder uddannelser indenfor, hører et centralt efteruddannelsesudvalg, der er det landsdækkende organ for udvikling og vedligeholdelse af uddannelser inden for det pågældende område.

Lokalt uddannelsesudvalg:

Ligeledes er der for hver branche nedsat et lokalt uddannelsesudvalg, der rådgiver skolen om muligheder og behov for uddannelse i udbudsområdet, og således er med til at fremme samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.