Udvikling

Udvikling

AMU SYD prioriterer udvikling


AMU SYD har altid haft tradition for at prioritere udviklingen af arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningformer og andre områder, der spiller ind på kvaliteten i den kompetenceudvikling, der finder sted på arbejdspladserne og i opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken. Der sættes en del tid og ressourcer af til at deltage i udviklingsprojekter, som kan være initieret af skolen selv, VEU-centret eller i regi af et branchenetværk.

I samarbejde med de forskellige efteruddannelsesudvalg udvikler vi nye kurser, så vi kan tilbyde vores kunder de mest aktuelle kurser inden for de brancheområder, som vi udbyder.

Via erhvervspraktik sikrer vi, at vore undervisere har føling med, hvad der sker i erhvervslivet og vi arbejder løbende på at være på forkant med udviklingen.

Målet er, at vi sikrer, at skolen har de mest tidssvarende kurser for både ledige og ansatte.