Tegningsberettiget

Hvem er tegningsberettiget på AMU SYD?

Det kan oplyses, at alle kontrakter, rammeaftaler og leasingaftaler alene kan underskrives af direktør Heino Svenningsen eller økonomichef Peter Andersen.