slide_gaffeltruck_dansk

Gaffeltruck certifikatkursus B - WEEKEND

18-08-2023
Gaffeltruck certifikatkursus B - WEEKEND
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
7 dage Weekendhold
29-09-2023
Gaffeltruck certifikatkursus B - WEEKEND
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
7 dage Weekendhold
10-11-2023
Gaffeltruck certifikatkursus B - WEEKEND
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
7 dage Weekendhold
09-06-2023
Gaffeltruck certifikatkursus B - WEEKEND
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
7 dage Weekendhold
Forklift course in English on weekends

Danish forklift certificate

This education is in English, and it ends with a practical and theoretical test.

 

Need accommodation?
Contact our Course Secretary Eva for information. Phone no. 76373743
Truckcertifikat på engelsk - WEEKEND

Lad dine medarbejdere, som ikke taler dansk, deltage på AMU-kurser.

 

Gaffeltruck Certifikatkursus i weekend på engelsk

Mulighed for økonomiske tilskud til overnatning – kontakt vores kursussekretær Vibeke på 76 37 37 43


Info om fag
47592 - Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Målgruppe: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.
Deltageren kan:
Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.
Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Fagnummer: 47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Varighed: 7 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 938,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 6.393,35