Slide-hovedgruppe-svejsning_1_

MAG-svejs 135 kants plade/rør i tyndere mat.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
22049 - MAG-svejs 135 kants plade/rør i tyndere mat.

Målgruppe: Kurset er udviklet til uddannede smede/svejsere eller personer med tilsvarende svejsetekniske kompetencer inden for proces 135. Det anbefales, at deltagerne har gennemført kursus 49653 MAG-svejsning proces 135 eller på anden vis har erhvervet tilsvarende kompetencer.Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltagerne ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre MAG-svejsning proces 135 af kantsømme i tyndere materiale begrænset til svejsning med 1 streng, i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner med kortbue, samt have kendskab til modificerede lysbuer.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 135 af kantsømme:

svejsemetoder og udstyr
materialelære
tilsatsmaterialer
svejserækkefølge og procedure
svejsefejl og kontrolmetoder
fugeformer og tildannelse
miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
certificering af svejsere
varmebehandling
modificerede lysbuer

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger:

FW-PA plade / plade 1 streng
FW-PB plade / plade 1 streng
FW-PF plade / plade 1 streng
FW-PG plade / plade 1 streng
FW-PD plade / plade 1 streng
FW-PD rør / plade 1 streng
FW-PB rør / plade 1 streng
FW-PJ rør / plade 1 streng
FW-PH rør / plade 1 streng

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO-standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 punkt 4.5. tabel 1.

Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.

Fagnummer: 22049 MAG-svejs 135 kants plade/rør i tyndere mat. Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 1.040,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 6.258,50