Teknisk isolering - AMU-kurser

Teknisk isolering - AMU-kurser

Teknisk isolering - Lydisolering

Hold

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en e-mail når der oprettes nye hold.
Info om fag
47587 - Teknisk isolering - Lydisolering

Målgruppe: Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske anlæg eller lydisolering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Gennemføre en nøjagtig lyd- og støjmåling af rum og maskindele.
Udvikle konstruktion og beklædninger, der sænker lydniveauet, så grænseværdierne kan overholdes.
Vælge materialer, metoder og konstruktioner til lyddæmpning ved en given opgave.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn sundhed, arbejdsmiljø og sikkerhed.
Udføre kvalitetssikring af det udførte arbejde ud fra de gældende krav til kvalitet.
Evaluere eget arbejde samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Fagnummer: 47587 Teknisk isolering - Lydisolering Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 640,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.783,50