ADR-kurser - Farligt gods

ADR-kurser - Farligt gods

ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

19-08-2024
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
02-09-2024
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
30-09-2024
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
28-10-2024
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
18-11-2024
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
09-12-2024
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
ILLUSTRATION-ADR-Vogntog-46905-ADR-Grund
Hvor lang tid tager det at få et ADR-bevis?
Som udgangspunkt tager det 5,4 dag at få et ADR-bevis.
Har du ikke behov for at transportere  gods i tank eller klasse 1, kan du nøjes med dette kursus: ADR Grundkursus - Vejtransport af farligt gods i emballager, der har en varighed på 3 dg.

Med dette bevis må du fragte gods i disse fareklasser og med følgende ADR-transportpiktogrammer:
46905-ADR-Grundkursus-Vejtransport-af-farligt-gods-i-emballager-ADR-piktogrammer


Brandfarlig gasIkke-brandfarlige,
ugiftige gasser
GiftBrandfarlige
væsker
Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosive stoffer
Selvantændelige
stoffer
Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
Oxiderende stofferOrganiske peroxider
GiftSmittefarlige stofferÆtsende stofferForskellige farlige stoffer og genstande


Forskellige farlige stoffer og genstande
inklusiv lithiummetalbatterier


Hvor længe gælder et ADR-Bevis?
Et ADR-bevis gælder i fem år. Herefter skal det fornyes.
ADR Repetition - Grundkursus
Varighed: 1,7 dg | Fagnr.: 47706
Info om fag
46905 - ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Målgruppe: Grundkurset omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager over frimængden (undtaget gods, hørende til klasse 1 og klasse 7) i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse, bestået prøve og udstedt ADR-bevis har deltageren viden om:
- Transport af farligt gods i emballager, over frimængden - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Foretage transport af farligt gods i emballager over frimængden - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens gældende retningslinjer.

Fagnummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.366,10