ADR-kurser - Farligt gods

ADR-kurser - Farligt gods

ADR Repetition - Grundkursus

26-06-2024
ADR Repetition - Grundkursus
14-08-2024
ADR Repetition - Grundkursus
25-09-2024
ADR Repetition - Grundkursus
09-10-2024
ADR Repetition - Grundkursus
11-11-2024
ADR Repetition - Grundkursus
18-12-2024
ADR Repetition - Grundkursus
ILLUSTRATION-ADR-Vogntog-46905-ADR-Grund_(1)
Hvor længe gælder dit ADR-Bevis?
Et ADR-bevis gælder i fem år. Herefter skal det fornyes.
Kurset, ADR Repetition - Grundkursus, er til dig som ikke har behov for at transportere gods i tank eller klasse 1.

Har du ikke beviset i forvejen?
For at du kan tage repetitionskurset, skal du have bevis fra kurset ADR Grundkursus - Vejtransport af farligt gods i emballager.

Med et bevis for kurset ADR Repetition - Grundkursus, må du fragte gods i disse fareklasser og med følgende ADR-transportpiktogrammer:
46905-ADR-Grundkursus-Vejtransport-af-farligt-gods-i-emballager-ADR-piktogrammer_(1)


Brandfarlig gasIkke-brandfarlige,
ugiftige gasser
GiftBrandfarlige
væsker
Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosive stoffer
Selvantændelige
stoffer
Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
Oxiderende stofferOrganiske peroxider
GiftSmittefarlige stofferÆtsende stofferForskellige farlige stoffer og genstande


Forskellige farlige stoffer og genstande
inklusiv lithiummetalbatterier


Info om fag
47706 - ADR Repetition - Grundkursus

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47706 ADR Repetition - Grundkursus Varighed: 1,7 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 353,60 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.015,79