Kørekort til lastbil

Kørekort til lastbil

Godstransport med lastbil

19-08-2024
Godstransport med lastbil
09-09-2024
Godstransport med lastbil
30-09-2024
Godstransport med lastbil
21-10-2024
Godstransport med lastbil
11-11-2024
Godstransport med lastbil
02-12-2024
Godstransport med lastbil

Dit første skridt ind i transportbranchen = gode jobmuligheder

 
Hvis du ønsker at arbejde inden for godstransport, er kurset "Godstransport med lastbil" dit første skridt.

Dette kursus giver dig den nødvendige viden og færdigheder, som kræves for at kunne køre lastbil og transportere gods på en sikker og effektiv måde.

Kurset inkluderer træning og teori i at køre lastbil og opnåelse af et stort kørekort, som er et krav for at kunne køre lastbil i Danmark. 

Kurset er perfekt til dig, der ønsker at starte en karriere inden for godstransport.

Med dette kursus vil du være i stand til at køre lastbil og transportere gods sikkert og lovligt.
Højt niveau på alle kurser
Kim, kursist
Undervisningen er god. Flere kursister har ligesom mig taget både stort kørekort og anhænger.
Jeg oplever samme høje niveau på alle kurser, og alle de undervisere, jeg har haft, har været super gode.
Info om fag
47854 - Godstransport med lastbil

Målgruppe: Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for godstransport med lastbil. Jf. Færdselsstyrelsens regler, skal deltageren være fyldt 21 år, senest ved uddannelsens afslutning.

Beskrivelse: Deltageren kan:
• Føre og betjene køretøjet på en rationel og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde med hovedvægt på sikkerhed.
• Vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udfører sikker og forsvarlig kørsel.
• Udføre lastsikring efter gældende regler samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
• Udfører førstehjælp i henhold til Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner.

Deltageren har kendskab til:
• Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.
• Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik.
• Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering, der kan relateres til arbejdet som fører af lastbil.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort kategori C jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil
Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 47854 Godstransport med lastbil Varighed: 30 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 6.240,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 37.381,00