Andre førstehjælpskurser

Andre førstehjælpskurser

Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

opdatering_af_foerstehjaelp_ved_hjertestop

Indhold

Opdateringsuddannelsen repeterer og opdaterer tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop.

Deltagerantal

Max 16 personer

Varighed

3 timer

Tilmelding

Susanne Brigsted
Tlf. 76 37 37 41
Mail: sub@amusyd.dk

Har du brug for et skræddersyet- eller brancherettet uddannelsesforløb til din virksomhed, institution eller forening, så kontakt os og drøft mulighederne.

Uddannelsesplan

Læs mere om indholdet i folderen fra Dansk Førstehjælpsråd:
Opdateringsuddannelse førstehjælp ved hjertestop (PDF)