Hvilken farve har dit mindset?

Hvilken farve har dit mindset?

Grøn omstilling starter med et grønt mindset

Medspiller til grøn omstilling i produktionen

18-11-2024
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold

Få indblik i den klimamæssige situation og bæredygtige værktøjer til hverdagen.


Kurset er for dig, der vil gøre en forskel.
 
Gennem dialogbaseret undervisning kommer vi omkring de barske klima-realiteter og ser på, hvordan vi som mennesker kan agere mere bæredygtigt.
Kan vi nå at gøre en forskel, eller er løbet kørt?
 
Vi udfordrer og stiller spørgsmål til den grønne omstilling, og taler om bl.a. om emner som Greenwashing, CO2-aftryk og verdensmål.
 
Med konkret viden og forståelse for klimaet i en større sammenhæng, bliver du rustet til at gøre en grøn forskel i din hverdag.
Medspiller-til-gron-omstilling-i-produktionen-49973
Medspiller-til-gron-omstilling-i-produktionen-49973-kursus
Medspiller til grøn omstilling i produktionen
Flemming Dahl Greisen – kursist
Det her kursus skulle vi have haft for 20 år siden. Det er helt genialt. Al den viden og den bevidsthed vi får, så vi kan gå hjem og gøre en forskel for klimaet med det samme, den ville jeg gerne have haft tidligere. Det er et stort og vigtigt emne, der berører os alle sammen, og derfor burde alle tage kurset.
Info om fag
49973 - Medspiller til grøn omstilling i produktionen

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus:
Er deltageren motiveret for at være en aktiv medspiller i forhold til virksomhedens strategi for grøn omstilling i produktionen.
Har deltageren grundlæggende viden om sammenhængen mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer.
Har deltageren forståelse for, hvorfor det er nødvendigt for medarbejdere at bidrage til grøn omstilling af produktionen i industrien.
Kender deltageren egne muligheder for at bidrage til grøn omstilling i produktionen.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Skelne mellem fossile brændsler og bæredygtige energikilder, og har grundlæggende indsigt i, hvor disse anvendes i industrien.
Foretage en CO2-beregning ved hjælp af en enkel, webbaseret CO2-beregner.
Ud fra grundlæggende kendskab til energiformer og klimaforandringer, bidrage med konkrete forslag til, hvordan CO2-aftryk og ressourceforbrug kan reduceres i eget jobområde.

Fagnummer: 49973 Medspiller til grøn omstilling i produktionen Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.202,25