Teknisk isolering - AMU-kurser

Teknisk isolering - AMU-kurser

Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn

Hold

01-07-2024
Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
5 dage Daghold
Info om fag
49067 - Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Sikre, at både isoleringsmaterialer og montering af brandisolering af ventilationskanaler overholder gældende standarder og normer samt forskrifter fra leverandører.
Vurdere, hvilken type brandisolering, der skal bruges i forbindelse med brand-, flamme- og røgspjæld.
Vurdere, om der i givet fald skal isoleres efter DBI´s normer.
Etablere brandlukninger i murgennemføringer, der overholder krav til brandmodstandsevne.
Tilrettelægge arbejdet ud fra viden om brandtekniske klassifikationer og kendskab til kanal- og rørføringsdiagrammer.
Udføre kvalitetsvurdering af det udførte arbejde.
Udføre brandisoleringsarbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø, kvalitetssikring og sikkerhed.

Fagnummer: 49067 Teknisk Brandisolering - ventilation og brandlukn Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 1.040,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 4.159,50