Varebilschauffør

Varebilschauffør

Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

10-07-2024
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
14-08-2024
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
02-10-2024
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
23-10-2024
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
13-11-2024
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
04-12-2024
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
Kan håndtere situationer i trafikken
Marcus, kursist
Den største forandring kurset har givet mig er, hvordan jeg skal forholde mig til ting, når jeg er ude at køre. Fx så ved jeg nu, hvordan jeg skal opføre mig i trafikken, hvis folk dytter af mig. Plus, så var førstehjælpen ikke tørt, som det plejer at være.
Udvider mine jobmuligheder
Anders, kursist
Jeg kører kurérkørsel, og det er et krav fra min kommende chef, at jeg har beviset. Kurset udvider mine jobmuligheder.
Info om fag
48850 - Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Målgruppe: Målgruppen er personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Færdselsregler, herunder standsning og parkering
- Køre- og hviletids regler samt arbejdstid regler
- Kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport
- Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne
- Medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”

Fagnummer: 48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.366,10