Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Hold
02-03-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold Garantikursus
23-03-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold Garantikursus
04-05-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold Garantikursus
06-07-2022
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
C F Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold Garantikursus
Det siger kursisterne
Kan håndtere situationer i trafikken
Marcus, kursist
Den største forandring kurset har givet mig er, hvordan jeg skal forholde mig til ting, når jeg er ude at køre. Fx så ved jeg nu, hvordan jeg skal opføre mig i trafikken, hvis folk dytter af mig. Plus, så var førstehjælpen ikke tørt, som det plejer at være.
Udvider mine jobmuligheder
Anders, kursist
Jeg kører kurérkørsel, og det er et krav fra min kommende chef, at jeg har beviset. Kurset udvider mine jobmuligheder.
Kursusinfo

Målgruppe: Målgruppen er personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Beskrivelse: Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper.
Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.
Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”.

Fagnummer: 48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør Varighed 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 384,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.072,35