Slide-hovedgruppe-svejsning_1_

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Hold

28-05-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
19-06-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
13-06-2024
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
1 dag Daghold
Løbende optag
Åbentværksted svejsning - 2. halvår 2024
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
Daghold Åbent værksted
Løbende optag
Åbentværksted svejsning - 1. halvår 2024
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
Daghold Åbent værksted

Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer du at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt.

Uddannelsesbevis

Der gives uddannelsesbevis til dig, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Endvidere udstedes der et ”Varmt arbejde bevis”, hvilket er gældende 5 år i hele Norden. Beviset er også gyldigt i Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde.

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med alle former for gnistproducerende værktøj.

Indhold

Du lærer at arbejde sikkert med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller kraftig varme. Du kan efter kurset: 

• Vurdere de sikkerhedsforanstaltninger der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som afgiver gnister eller varme, der kan foranledige brand på arbejdsstedet 

• Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt 

• Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes 

• Foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder 

• Foretage brandslukning på arbejdspladsen

varmt-arbejde_(1)
Info om fag
45141 - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Fagnummer: 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Varighed: 1 dag Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 208,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 1.115,30