Kørekort til lastbil

Kørekort til lastbil

Manøvrering, forsikringer og færdselsregler

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
45082 - Manøvrering, forsikringer og færdselsregler

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, der har gyldigt kørekort til store køretøjer, kategori C/D, erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Forsikringer, skadestatistikker, færdselsregler mv.,

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre såvel forlæns som baglæns manøvrering under vanskelige kørselsforhold med enten varevogn, bus eller lastbil/vogntog
- Begrænse skader på personer, gods og kørende materiel

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.855,10