Manøvrering, forsikringer og færdselsregler

Hold

Vi har desværre ingen planlagte hold på dette kursus.
Tilmeld dig KURSUSAGENTEN og modtag en e-mail når der oprettes nye hold...
Kursusinfo

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, der har gyldigt kørekort til store køretøjer, kategori C/D, erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Forsikringer, skadestatistikker, færdselsregler mv.,

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre såvel forlæns som baglæns manøvrering under vanskelige kørselsforhold med enten varevogn, bus eller lastbil/vogntog
- Begrænse skader på personer, gods og kørende materiel

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 384,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.523,25