Kursus i transport af heste

Kursus i transport af heste

Dyretransport HESTE - én dyreart

13-05-2024
Dyretransport HESTE - én dyreart
01-07-2024
Dyretransport HESTE - én dyreart

Varighed

2 dage (2x10 lektioner)Kender du reglerne for transport af ponyer og heste?

 


Du SKAL have kompetencebevis ved transport i forbindelse med økonomisk virksomhed, når kørselsafstanden overstiger 65 km.

Eksempler:

 • Transport af heste med henblik på salg
 • Transport til hingstekåring
 • Transport til FEI-stævner
 • Transport i forbindelse med stutterivirksomhed
 • Transport i forbindelse med professionel træner- og beridervirksomhed

Føreren af transporten samt den person, der af- og pålæsser hesten, skal have kompetencebeviset.

Disse dokumenter skal altid medfølge under transporten:

 • Transportoplysninger (dyrenes oprindelse og ejer, afgangssted og tidspunkt, transportens varighed og bestemmelsessted)
 • Kompetencebevis (Udleveres ved uddannelsens afslutning)
 • Godkendelsescertifikat for køretøj. Certifikatet udleveres fra synshallen, når køretøjet er godkendt
 • Autorisation (søges ved Fødevarestyrelsen)
 

Du skal som hovedregel IKKE have kompetencebevis ved transport i forbindelse med ikke-økonomisk virksomhed

Eksempler:

 • Transport til nationale dyreskuer
 • Transport til nationale ridestævner
 • Transport til skovturs- og fritidsridning
 
dyretransport-heste-kompetencebevis-45867-45868-amusyd-kolding
Brugbar og spændende undervisning
Isabella Høegh – kursist på dyretransport – HESTE
Før jeg kom på kurset, troede jeg, at undervisningen ville være tør og kedelig, men det var i al fald ikke tilfældet. Det hele var meget spændende og brugbart. Jeg har nu styr på sikkerheden og reglerne, så jeg kan transportere heste både lovligt og sikkert.
Info om fag
45867 - Dyretransport - håndtering på samlesteder

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Fagnummer: 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 624,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.366,10
45868 - Dyretransport - kompetencebevis

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari, mangel på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til eventuel aflivning.
Der erhverves kompetencebevis for chauffører, der udfører transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ.

Fagnummer: 45868 Dyretransport - kompetencebevis Varighed: 2 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 416,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.327,40
40080 - Individuel kompetencevurdering i AMU

Målgruppe: Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Beskrivelse: Dette uddannelsesmål er oprettet udelukkende for at kunne administrere IKV i AMU. IKV i AMU er et selvstændigt program i AMU-systemet. Programmet styres og beskrives udelukkende på lov- og bekendtgørelsesniveau, fordi IKV i AMU ikke er en AMU-uddannelse, dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i FKB.

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

For en nærmere beskrivelse af formål, mål, tilrettelæggelse, bevisudstedelse m.v. for IKV i AMU henvises til:

- Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer, herunder ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.)

- Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere ændringer

Varigheden for IKV i AMU er op til 5 dage.

Dette mål har samme formål og mål som mål nr. 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I (IKV i AMU - F/I), bortset fra målgruppe og varighed.


Fagnummer: 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 0,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.949,75