Teknisk isolering - AMU-kurser

Teknisk isolering - AMU-kurser

Køleisolering - Foamglas

Hold

23-10-2023
Køleisolering foamglas
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
3 dage Daghold
47951_-_Koleisolering-foamglas_1_
Info om fag
47951 - Køleisolering - Foamglas

Målgruppe: Ufaglærte og faglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske installationer med specielle krav til isoleringsevne.3,0 dage

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Gennemføre opmåling og tilskæring af foamglas i forskellige udformninger, fx. skåle bøjninger og tee stykker, samt montere disse på relevante emner.
Vurdere om varmetab eller kuldetab bliver reduceret i forhold til produktets isoleringsevne.
Vælge den isoleringsmetode, der giver den bedste isoleringsevne.
Beskrive de sikkerhedskrav, der stilles ved arbejdet med montering af foamglas i forbindelse med såvel on- som offshorearbejde.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn sundhed, arbejdsmiljø og sikkerhed.
Udføre kvalitetssikring af det udførte arbejde ud fra de gældende krav til kvalitet.
Evaluere eget arbejde samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.

Fagnummer: 47951 Køleisolering - Foamglas Varighed: 3 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 402,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 2.464,35