Kørekort til bus

Kørekort til bus

Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

30-10-2023
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
20 dage Daghold
11-12-2023
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
C.F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding
20 dage Daghold
Info om fag
40544 - Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i kollektivtrafik eller turistbusbranchen og som har erhvervet kørekort, kategori D-EP.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus Varighed: 20 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 2.680,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 23.112,00