Slide-hovedgruppe-svejsning_1_

Kvalitet og produktivitet robotsvejsning

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en e-mail når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
49482 - Kvalitet og produktivitet robotsvejsning

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte der arbejder eller ønsker at arbejde med robotsvejsning i metalindustrien. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemført "48905 Robotbetjening for operatører" eller har tilsvarende kompetencer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:

• Generel procesforståelse ved robotsvejsing
• Forskellige typer af manipulatorer og deres betydning for produktivitet og kvalitet
• Brug af fiksturer og fiksturers egenskaber
• Fiksturers udformning og betydningen for produktivitet og kvalitet
• Optimeringsmuligheder ved ændring/tilpasning af fiksturer
• Programmering og sammenhæng med valg af svejserækkefølge og betydning af varme- og spændingspåvirkning
• Nyeste teknologiske muligheder, så som emne- og fugesøgning, og korrektion for afvigelser i forhold til varmepåvirkning af emne og fikstur
• Gældende standarder for certificering af operatører ved robotsvejsning

Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:
• Vælge og vejlede om valg af manipulator til en given svejseopgaver
• Indgå i dialog med teknikere om fiksturers funktion, udformning og fejlretning
• Deltage i programmering og indkøring af svejserobotten ved nye produktionsopgaver, herunder program til- og fejlretning med offline programmering
• Foretage dataopsamling efter robotsvejningen
• Foretage skift af fikstur og kalibrering af robotten ved omstilling af produktionsopgaver

Fagnummer: 49482 Kvalitet og produktivitet robotsvejsning Varighed: 5 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 670,00 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 5.958,00